léven in de kerk

jos douma | spiritualiteit

Categorie

Bergrede

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 28

“Het is de grote verdienste van de christologische uitleg van de Bergrede, dat deze het volle licht laat vallen op de persoon van de Prediker op de Berg en pas van daaruit de prediking wil verstaan en doen verstaan. Dan… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 27

“Zonder twijfel is de Bergrede dusdanig geladen vanuit het komende Koninkrijk, dat in Christus op ons afkomt, dat Zijn onderwijzing een aanval op onze ‘gevallen staat’, ja op de gevallen staat van deze gehele oude bedeling betekent. Als zodanig overtuigt… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 26

“In de Bergrede gaat het om het Koninkrijk der hemelen of het Koninkrijk Gods, dat telkens en telkens weer met name genoemd wordt. De Bergrede begint met het Koninkrijk te beloven aan de armen, de treurenden, de reinen van hart,… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 25

“Revoluties gaan meestal gepaard met dwang en geweld. Dat geldt niet voor de revolutie van de liefde die de Bergrede proclameert. Ze is de vrucht van het gaan van de innerlijke weg. Geen enkele uitspraak van de Bergrede moet dan… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 24

“De onderliggende oproep van de Bergrede is een oproep tot een spirituele revolutie, en dat lijkt me in ieder geval het meest urgente project voor onze tijd. We hebben dringend behoefte aan een kompas dat niet alleen op de beursberichten… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 23

“Iemand vroeg mij: ‘Wat is vandaag de urgentie van de Bergrede?’ Ik antwoordde dat deze woorden van Jezus naar mijn overtuiging de meest urgente tekst van deze tijd vormen. Waarom? Midden in onze door geld en roem beheerste samenleving vormt… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 22

“Als we de Bergrede lezen is de kans groot dat in eerste instantie alles in ons zich tegen de inhoud daarvan verzet. Hoewel, alles? Dat is geloof ik onjuist geformuleerd. Datgene wat zich verzet is ons ego. De kern van… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 21

“De Waarheid is het eerste waarnaar wij moeten zoeken en Schoonheid en Goedheid zullen ons dan geschonken worden. Dat is wat Christus waarlijk in de Bergrede leerde. Jezus was, volgens mij, een groot kunstenaar, omdat Hij waarheid zag en weergaf.“… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 20

“De tekst van de Bergrede, ontstaan binnen de joodse traditie, vormt een hoogtepunt in de spirituele literatuur van alle tijden. Hij inspireerde door de eeuwen heen mystici en theologen. Maar ook kunstenaars als Fra Angelico, schrijvers als Tolstoj, mensen uit… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 19

“Wij moeten met dodelijke ernst antwoord geven op de Bergrede van Jezus. Want hier vinden we de uitbeelding van Gods alternatieve samenleving. Dit zijn de normen, de waarden en de prioriteiten van het koninkrijk van God. Al te vaak heeft… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 18

“Is de Bergrede relevant? Wat onmiddellijk opvalt is dat deze toespraak, hoe ze ook tot stand is gekomen, een wonderlijk mooi samenhangend geheel is. De Bergrede tekent het gedrag uit dat Jezus verwacht van elk van zijn leerlingen, die zo… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 17

“De Bergrede heeft een unieke fascinatie. Deze toespraak lijkt de kwintessens van het onderwijs van Jezus te presenteren, maakt goedheid aantrekkelijk, laat ons beschaamd staan vanwege onze povere prestaties en doet ons dromen over een beter wereld. Jezus geeft ons… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 16

“Wat er moet gebeuren, met name dan in de kerken, is dat in het geheel van de verkondiging en vorming de bergrede weer de plaats gaat krijgen, die hij in den beginne heeft gehad. Heeft het er niet alle schijn… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 15

“Het eerste waartoe de Bergrede ons zelf uitnodigt is: je laten raken door haar inspiratie. Naarmate deze toespraak van Jezus geen ethische maar een profetische tekst is, wil ze allereerst bezieling geven en geen voorschriften. Maar in tweede instantie wil… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 14

“Wanneer wij bij voorbaat alles wat in de Bergrede staat ‘onmogelijk’ noemen, op grond van de zondigheid van de mens of op grond van een zogenaamd ‘realistische’ kijk op de wereld, dan sluiten wij ons af van de kracht van… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 13

“De verschillende onderdelen van de Bergrede zijn zeker geen aanvullende wetten om ons de grond in te boren of ons te laten zien dat we het op eigen kracht niet redden (natuurlijk redden we het niet!), maar duidelijke vergezichten op… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 12

“Het doel van de Bergrede – wat heel sterk naar voren komt in de laatste verzen – is mensen een hoopvolle, realistische kijk te geven op het aardse leven, door in concrete bewoordingen te verduidelijken wat de aard is van… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 11

“Door de geschiedenis heen heeft men meestal gedacht dat Jezus in de Bergrede wetten heeft gegeven. Dat is een rampzalige gedachte, want als dat alles is wat Hij hier doet, zijn het wetten waaraan we ons onmogelijk kunnen houden. Het… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 10

“Net zoals de grote denkers voor en na Hem dat hebben gedaan, behandelt Jezus in de Bergrede de twee hoofdvragen waarmee de mensheid altijd wordt geconfronteerd. Allereerst is er de vraag welke manier van leven nu het goede leven is…. Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 9

“Jezus kwam, leefde, stierf en stond weer op en zond de heilige Geest zodat jij en ik de Bergrede zouden kunnen leven! Zeg dus niet dat we niks met de Bergrede hebben te maken! Als we allemaal maar de Bergrede… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 8

“Waarom zouden we de Bergrede bestuderen? Waarom zouden we proberen zo te leven? Vierde reden: het is de beste manier van evangeliseren. De wereld van vandaag is op zoek naar, ja heeft dringend nodig, echte christenen. Ik word niet moe… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 7

“Waarom zouden we de Bergrede bestuderen? Waarom zouden we proberen zo te leven? Derde reden: hoe meer we in ons leven de Bergrede in praktijk proberen te brengen, hoe meer zegen we zullen ervaren. Kijk naar de zegeningen of zaligprijzingen… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 6

“Waarom zouden we de Bergrede bestuderen? Waarom zouden we proberen zo te leven? Tweede reden: er is niets dat mij zozeer de absolute noodzaak van een nieuwe geboorte en van de heilige Geest en zijn werk in mij toont als… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 5

“Waarom zouden we de Bergrede bestuderen? Waarom zouden we proberen zo te leven? Eerste reden: de Heer Jezus Christus stierf om mogelijk te maken dat wij zouden leven volgens de Bergrede. Hij stierf. Waarom? ‘Hij heeft zichzelf voor ons gegeven… Lees verder →

‘Deep stuff hoor, dat Koninkrijk’ – Over Heilige Ruimte en de Bergrede van Jezus

Vanmiddag trof me een bijdrage van Claartje Kruijff, Theoloog des Vaderlands, die ik tegenkwam op nieuwwij.nl. Kruijff werkt samen met een oecumenisch schrijverscollectief aan het project Heilige Ruimte waarin thema’s uit het Onze Vader worden verkend en toegepast op de… Lees verder →

© 2019 léven in de kerk — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑