léven in de kerk

jos douma | spiritualiteit

Categorie

Doop

Opnieuw: in zonde ontvangen en geboren?

Er laait momenteel een kleine discussie op rond de eerste doopvraag die in GKv-kerken gesteld wordt aan de ouders van een kind dat ten doop wordt gehouden. In het Nederlands Dagblad van vandaag (zaterdag 9 februari 2019) staat er een… Lees verder →

Wij verlangen naar waarheid (Kerk zijn rond een kampvuur 4, slot)

In drie eerdere blogposts deelde ik wat overwegingen naar aanleiding van het boek ‘Kampvuur. Persoonlijke verhalen over geloof en kerk’. Mijn belangrijkste aanknopingspunt was de waarneming dat in het boek een intens verlangen zit naar community, naar samen praten rond… Lees verder →

Kerk voor niet-kerkelijken: nieuwe inspiratie voor kerken voor kerkelijken (4)

In deze blogposts onderzoek ik het belang en de waarde van een drieslag van praktijken als kern van kerk-zijn. Enkele ‘kerken voor niet-kerkelijken’ hebben als drie kernwaarden ‘eten, lezen, leven’. Zie daarover de vorige blogpost. In de Plantagekerk in Zwolle experimenteren… Lees verder →

Kerk voor niet-kerkelijken: nieuwe inspiratie voor kerken voor kerkelijken (1)

Opeens waren er een paar. Ik kom tot drie. Maar dat is alleen gebaseerd op een Google-zoektochtje. Drie kerken voor niet-kerkelijken. Ik zal ze strak noemen, maar beschrijf eerst even hoe ze bij mij in beeld kwamen. In de Plantagekerk gaan we… Lees verder →

En toen was er: discipelschap! Met Bert de Leede de hype voorbij

‘De aandacht voor discipelschap ervaar ik als een adequaat antwoord op een verlangen naar een nieuwe configuratie van de inhoud en vertolking van Jezus Christus in onze huidige missionaire context.’ Zo, dat staat zwart op wit. Ik vind het een… Lees verder →

Waarom ik geloof in woord en sacramenten als kern van discipelschap

In het zoeken naar nieuwe wegen van kerk zijn in de 21e eeuw, zijn velen de laatste tijd op het spoor van discipelschap gekomen. En dat lijkt me heel goed: discipelschap gaat over christelijk leven van dag tot dag, Jezus… Lees verder →

Kerk en discipelschap: waar is het mis gegaan? (3)

Waar is het oorspronkelijke discipelschapsproces zoals dat bestond in de Vroege Kerk uit de rails gelopen? In deze derde blogpost vervolg ik het spoor. De Reformatie De Reformatietijd viel samen met de uitvinding van de boekdrukkunst wqaardoor veel meer mensen… Lees verder →

Kerk en discipelschap: waar is het mis gegaan? (2)

In het proces waarin het misging met de kerk als discipelen makende gemeenschap vormde de bekering van keizer Constantijn de Grote de eerste stap. Constantijn de Grote De overwinning die hij in 312 behaalde, schreef hij toe aan de God… Lees verder →

Kerk en discipelschap: waar is het mis gegaan? (1)

In een aantal blogposts wil ik een antwoord geven op de vraag die in de titel van deze blogpost wordt gesteld. Ik laat me daarbij helemaal leiden door Robbert E. Webber die in een deel van een hoofdstuk in zijn… Lees verder →

De kerk is dé plek voor discipelschap

In de vorige blogpost (Ken je dit statement over discipelschap al?) introduceerde ik het boek ‘Ancient-Future Evangelism’ van Robbert Webber. Het boek geeft een inspirerende beschrijving van het proces waarin nieuwe gelovigen ingewijd worden in de gemeenschap van Christus en… Lees verder →

Doopvoorbereidingsavonden in de Plantagekerk

Eens per drie maanden is er in de Plantagekerk een doopvoorbereidingsavond. Deze avonden worden geleid door Jos Douma en zijn bedoeld voor aanstaande ouders en hebben als doel: gezamenlijke bezinning op de betekenis van de doop van je kind. De… Lees verder →

Dopen en radicaal commitment

In de prekenserie over de doop (‘logo van het christelijk geloof’) heb ik de afgelopen zondagen twee preken gehouden. In de eerste preek heb ik een poging gedaan om aan de thematiek van ‘Verbond en doop’ een nieuwe taal te… Lees verder →

Als de GKV-ers ergens voor opkwamen…

Komende zondag houd ik in de prekenserie over de doop (‘Logo van het christelijk geloof’) een preek waarin ik de thematiek van Gods verbond ter sprake breng. In de vorige blogpost schreef ik al dat de thematiek en terminologie van… Lees verder →

Zoeken naar nieuwe taal rond de doop

Het is hier op de weblog  een paar weken wat stil geweest rond de doop. Eind vorig jaar heb ik daar een hele serie blogposts aan gewijd. Je kunt ze via deze link allemaal achter elkaar lezen: alle posts over… Lees verder →

Met Jezus gedoopt worden

[Deze blog wordt als gastblog geplaatst op www.staatgeschreven.nl vrijdag 10 december om 12.00 uur; daar vind je ook een reactie van theoloog Erik Drenth.] De laatste maanden ben ik intensief bezig met nadenken over de doop. Ik maak deel uit van… Lees verder →

Dopen en het begin van je relatie met God

Ik ben nog steeds niet van plan om zelf een blog bij te gaan houden. De gastblog ‘In het verbond geboren’ die ik hier een tijdje geleden schreef, en de reacties erop, blijven me echter wel bezighouden. Daarom kon ik het… Lees verder →

In het verbond geboren?

Ik ben blij met de vele meelezers en meedenkers! In deze blog krijgt dat nog een extra accent: mijn collega Hans Burger heeft op mijn verzoek (n.a.v. een kleine mailwisseling) een blog geschreven die bij deze gepubliceerd wordt. In het… Lees verder →

De doop: een en al belofte (2)

Ik zou nog een vervolg schrijven op de blogpost over J.G. Woelderink. De vorige eindigde ik met deze gedachten: ‘er zijn ook een paar schaduwzijden die ik sterk zie doorwerken in de gangbare doopopvattingen van gereformeerd-vrijgemaakte christenen. Dat gaat over… Lees verder →

Kinderdoop: keuze of dwaling?

Nu ik de laatste tijd veel aan het lezen ben rond doop, kinderdoop en geloofsdoop begint het me op te vallen dat er van kinderdopende zijde nogal eens eenzijdige, zo niet karikaturale schetsen worden gegeven van de visie van geloofsdopers…. Lees verder →

Van openbare geloofsbelijdenis naar openbare schuldbelijdenis?

Rond de studies met betrekking tot de doop kom ik ook in aanraking met het fenomeen ‘liturgische formulieren’. Eerdere blogposts namen hun uitgangspunt in de beginregel van het klassieke doopformulier: ‘De leer over de doop is als volgt samen te… Lees verder →

Helemaal nat, helemaal blij

Voor mijn voorstudies voor de preken over de doop probeer ik aardig wat boeken te pakken te krijgen en te lezen. Zo las ik het eerste hoofdstuk uit het boek van Bert Loonstra, ‘Het badwater en de kinderen. Gedachten over… Lees verder →

Doop en (verondersteld) geloof

Als je in de context van het kerkelijk leven van de gereformeerd-vrijgemaakte kerken studie maakt van de doop, loop je onherroepelijk Abraham Kuyper tegen het lijf. Want het belangrijkste theologische thema waardoor het in 1944 kwam tot de Vrijmaking (het… Lees verder →

Zonder geloof geen doop!

Een heel centraal punt in de gesprekken rond de doop, speciaal als het gaat om kinderdoop of geloofsdoop, is de vraag naar de plaats van het geloof. Geloofsdopers zijn er op grond van Marcus 16:16 vrij snel uit: het is… Lees verder →

Een nieuw boek over dopen?

Afgelopen vrijdag 14 november is mijn recentste boek verschenen (zie de foto): ‘Als uw woorden opengaan. Mediterend Bijbellezen’. Het is een herziene uitgave van het boek ‘Op het spoor van meditatie. Biddend luisteren naar Gods Woord’ dat in 2002 verscheen… Lees verder →

De doop als ontmoetingsgebeuren

Het is toch wel weer heel mooi om een paar bladzijden te lezen uit een boek van een belangrijk theoloog. In slechts een kleine zes bladzijden (‘Christelijk geloof’,  1993, 7e druk, blz. 346-351) wordt er erg veel fundamenteels gezegd over… Lees verder →

© 2020 léven in de kerk — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑