léven in de kerk

jos douma | spiritualiteit

Categorie

Heilige Geest

Zó zal de kerk krachtiger worden

Vandaag las ik de nieuwsbrief van het Evangelische Werkverband die regelmatig bij mij in de bus valt. Ik werd door twee dingen getroffen. In de eerste plaats door een verwijzing naar Kolossenzen 1:13 in het schrijven van Hans Maat: “We zijn overgezet… Lees verder →

Deze 4 bijbelverzen in 50 dagen

Paaszondagmorgen 2016 heb ik gepreekt over Kolossenzen 3:1: ‘Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God‘. In die Paasdienst heb ik ook een oproep gedaan om… Lees verder →

Wat worden de trends in de kerk van 2016?

In het Nederlands Dagblad van vandaag schreef Wim Houtman een bijdrage onder de titel Golfstromen in de kerk. Hoofdvraag: Wat worden in 2016 de trends in kerkelijk Nederland? Over een aantal thema’s wordt dan het een en ander gezegd: christenvervolging,… Lees verder →

Discipelschap en … (3): het neerwaartse pad van Christus

Vanuit mijn persoonlijke gevoelde onvrede met een discipelschapsbenadering die misschien toch te veel gericht is op doen en actie en het veranderen van de kerk en haar structuren (zoals ik daar ook zelf de achterliggende maanden over heb geschreven op… Lees verder →

Het koninkrijk van God is verborgen. Over Tom Wright, het koninkrijk en New Wine

Gastblog van Wim van der Schee als bijdrage aan het gesprek over de theologie van Tom Wright en de overeenkomsten met de theologie van New Wine. Er zijn mensen die alles onthouden wat ze lezen, inclusief bladzij-nummer in de tekst. Ik… Lees verder →

Een nieuw evangelie: christenen hoeven niet te lijken op Jezus!

Afgelopen vrijdag stond er in het Nederlands Dagblad een interview met dr. Wim Dekker, een van de drie auteurs van het boek ‘Tijd om mee te gaan. Over discipelschap vandaag’: Discipel is geen lookalike van Jezus‘. Aan Dekker wordt de vraag… Lees verder →

Moderne Devotie: discipelschap op z’n Zwols

Het thema discipelschap mag zich verheugen in een brede belangstelling. Het lijkt me waardevol om daarbij ook zoveel mogelijk verschillende perspectieven in te nemen. Want voor je het weet gaat ‘discipelschap’ samenvallen met één bepaalde methode van discipelschapsvorming. De brede thematiek… Lees verder →

Kerk en discipelschap: waar is het misgegaan? (6, slot)

Het verhaal dat ik in de vorige blogposts heb verteld is een navertelling van wat Robbert Webber schrijft in zijn boek ‘Ancient-Future Evangelism. Making Your Church a Faith-Forming Community’. Het is tijd om een paar conclusies te trekken. Die conclusies… Lees verder →

Kerk en discipelschap: waar is het mis gegaan? (2)

In het proces waarin het misging met de kerk als discipelen makende gemeenschap vormde de bekering van keizer Constantijn de Grote de eerste stap. Constantijn de Grote De overwinning die hij in 312 behaalde, schreef hij toe aan de God… Lees verder →

Eastbourne Statement over Discipelschap (1999) – Vertaling

Statement opgesteld tijdens een internationale conferentie over discipelschap, 24 september 1999, Eastbourn, Engeland Vlak voordat onze Heer Jezus werd opgenomen in de hemel, gaf hij zijn volgelingen de opdracht op weg te gaan en alle volken tot zijn leerlingen te… Lees verder →

Ken je dit statement over discipelschap al?

De afgelopen weken heb ik van Robert Webber niet alleen zijn ‘The Divine Embrace’ maar ook zijn ‘Ancient-Future Evangelism’ gelezen. Ondertitel van het boek: ‘Making Your Church a Faith-Forming Community’. Een schitterend boek dat een warm pleidooi voert om evangelisatie… Lees verder →

Samen volledig toe groeien naar Christus. Over Kerk 7.0 (12 – slot)

In de voorbije twee maanden heb ik geschreven over Kerk 7.0 (lees via deze link alle 12 blogposts). Met die aanduiding heb ik de christelijke gemeente op het oog die, in het besef dat de kerk een schepping is van… Lees verder →

Mission midden in het leven. Over Kerk 7.0 (11)

In Crabbs boek ‘De ideale kerk’ vormt ‘spirituele missie’ het sluitstuk van een proces. Van ‘missionaire kerken’ (en in het bijzonder emerging churches) moet Crabb niet zo veel hebben. Of liever: hij staat er nogal sceptisch tegenover. Het werkelijke missionair zijn… Lees verder →

God’s final apologetic. Over Kerk 7.0 (10)

Kerk 7.0 gaat over een geloofsgemeenschap waar de Geest van Jezus waait. Dat geldt voor de theologie die in zo’n gemeenschap tot klinken komt, voor de vorming van gemeenteleden als leerlingen van Jezus waaraan aandacht wordt gegeven en ook voor… Lees verder →

Kleine christussen. Over Kerk 7.0 (9)

Eerst even de context weer neerzetten: ik ben bezig met een serie blogposts over Kerk 7.0. Daarin gaat het om een manier van kijken naar de kerk waarin discipelschap centraal (leerling van Jezus zijn midden in het leven) en waarin… Lees verder →

Dansen op de preekstoel. Over Kerk 7.0 (8)

Om nog wat scherper in beeld te krijgen wat ik bedoel met Geestelijke (of spirituele) theologie, ga ik te rade bij Eugene Peterson. In zijn boek ‘Christ Plays in Ten Thousand Places. A Conversation in Spiritual Theology’ geeft hij een… Lees verder →

De landelijke synode en de lokale liturgie

Niet alle Synoderapporten trekken evenveel aandacht. (Voor wie het nog niet wist: de Generale Synode vande GKV vergadert sinds 1 februari 2014.) Mijn aandacht werd getrokken door een klein rapportje over kerkmuziek en liturgie. In het lijstje op deze pagina… Lees verder →

Van spiritueel naar Geestelijk. Over Kerk 7.0 (6)

Ik heb er toch maar voor gekozen om in de afbeelding van Kerk 7.0 het woord spiritueel te laten vallen. Zelf ben ik wel gehecht aan de woorden spiritueel en spiritualiteit. Maar voor velen blijken die woorden toch wat vervreemding… Lees verder →

Waar is de Geest? Over Kerk 7.0 (5)

‘Zonder Gods Geest is er niets wat wij kunnen doen dat zal meetellen voor Gods koninkrijk. Zonder Gods Geest kan de kerk eenvoudigweg de kerk niet zijn.’ Deze uitspraak van Tom Wright (‘Eenvoudig christelijk’, blz. 112) kwam onlang weer erg… Lees verder →

Maak discipelen. Over Kerk 7.0 (2)

In het plaatje dat de kern laat zien van waar het over gaat in Kerk 7.0 neemt het woord discipelschap een nogal prominent plaats in. De laatste tijd komt hier ook in protestantse kringen (na en naast evangelische kringen) steeds… Lees verder →

Dit is mijn goede voornemen voor 2014

In de afgelopen jaren (al minstens sinds 2005) ben ik onder de indruk geraakt van de boeken van Larry Crabb. Momenteel ben ik er drie weer aan het herlezen: De ideale kerk, Ik zeg PAPA en Becoming A True Spiritual… Lees verder →

Discipelschap à la Larry Crabb

Voor de vierde keer heb ik het boek nu gelezen. De eerste keer in het Engels en daarna drie keer in het Nederlands, verspreid over een paar jaren. Larry Crabbs ‘De ideale kerk’ (‘Real Church’, 2009) brengt me steeds opnieuw… Lees verder →

Gezocht: Kerk 7.0

Een van de dingen die ik telkens weer ontdek is de waarheid van deze uitspraak: ‘Wat je aandacht geeft groeit’. Het omgekeerde is ook waar: ‘Wat je geen aandacht geeft, groeit niet.’ In het kerkelijk leven en in het werk… Lees verder →

Van plagiaat naar presentie in de preek

Opiniebijdrage Nederland Dagblad 29 augustus 2013 Een preek vraagt om presentie: is de predikant echt persoonlijk aanwezig in de situatie van dat moment? En hoe zit het met de afstemming op de hoorders, en op de Heilige Geest? Eerlijk gezegd… Lees verder →

Preken, plagiaat, presentie

Persoonlijk vind ik het een vervreemdend verhaal: predikanten die lappen tekst overnemen uit andermans preken en dat zondags oplepelen als was het hun eigen tekst. Maar er moet blijkbaar tegen gewaarschuwd worden: Theoloog waarschuwt voor plagiaat in preken. Het verhaal… Lees verder →

© 2018 léven in de kerk — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑