léven in de kerk

jos douma | spiritualiteit

Categorie

Pastoraat

Verlangen naar een nieuwe kerk (1)

Op weg naar een nieuw kerkverband waarin de GKv en de NGK samengaan, heeft de Regiegroep Eenheid NGK-GKv een visiedocument gepresenteerd. De titel: ‘Verlangen naar een nieuwe kerk’. Het document is hier te lezen: Verlangen naar een nieuwe kerk. Het is… Lees verder →

Predikant: manager of mysticus?

Een van de belangrijkste valkuilen voor het predikantschap is vandaag dat predikanten ten onder gaan in het managen van een enorme hoeveelheid taken en het voldoen aan de meest uiteenlopende verwachtingen. Dit heeft als groot gevaar dat de predikant steeds… Lees verder →

Waarom bemoediging zo belangrijk is in de kerk (5)

Het is al weer twee maanden geleden dat ik een aantal blogposts (deel 1, deel 2, deel 3, en deel 4) schreef over bemoediging. Ik preekte in januari en februari 2016 vijf keer over dat thema. Daarna vroegen andere thema’s weer… Lees verder →

Waarom bemoediging zo belangrijk is in de kerk (2)

Bemoediging. Dat is een van de belangrijkste dingen die gedaan kunnen worden in de kerk. Het houdt me bezig omdat ik steeds beter zie hoeveel ontmoedigde christenen er zijn. Want wat is het leven vaak zwaar, ingewikkeld, druk, vol. Wat moeten… Lees verder →

God’s final apologetic. Over Kerk 7.0 (10)

Kerk 7.0 gaat over een geloofsgemeenschap waar de Geest van Jezus waait. Dat geldt voor de theologie die in zo’n gemeenschap tot klinken komt, voor de vorming van gemeenteleden als leerlingen van Jezus waaraan aandacht wordt gegeven en ook voor… Lees verder →

Pastoraat als discipelschap

Vorig jaar had ik in de Fonteinkerk Haarlem de septembermaand gebombardeerd tot de Maand van het Pastoraat. Er was toen ook een aparte weblog aan gewijd: met daarop veel bijdragen van gastbloggers. Kijk hier: www.maandvanhetpastoraat.wordpress.com Deze Maand van het Pastoraat had… Lees verder →

Vierdimensionaal kerk zijn (100-dagen-reflecties-10)

Vandaag is dag 90 van de 100dagentijd. Het einde nadert dus. In mijn agenda heb ik dag 100, 101 en 102 (maandag 24 tot en met woensdag 26 juni) overdag geblokt voor bezinning rond vragen als: Wat heb ik allemaal… Lees verder →

Geroepen tot management? (100-dagen-reflecties 5)

Als ik in mijn agenda kijk naar de vele vergaderingen die daarin staan genoteerd, dan kan ik me soms niet aan de indruk onttrekken dat ik het gevaar loop om een soort kerkelijk manager te zijn. Nu hoor je mij… Lees verder →

Een dienst van gebed en genezing

Komende zondagmorgen zal er in de Fonteinkerk een dienst zijn waarin extra aandacht is voor gebed en genezing. Ik heb dit binnen de gemeente als volgt aangekondigd: Zondagmorgen 18 november zal er in de dienst extra ruimte zijn om voorbede… Lees verder →

Een droom van een kerk

Vandaag vond ik een themanummer van De Reformatie & Opbouw in onze brievenbus. Een special over de kerk: ‘Kerk zijn tussen muren en mensen‘. Het is een zeer gevarieerd en boeiend nummer geworden. Dus als je geen abonnee van De… Lees verder →

De 'missionaire humbug' voorbij

De studiedag ‘Midden in het leven’ werd ook verslagen in het Reformatorisch Dagblad: Prof. dr. S. Paas: Bereid je bij evangelisatie voor op hoon. Volgens dit verslag zou ik “de missionaire humbug” hebben gerelativeerd. Het woord “humbug” heb ik echter… Lees verder →

Over hippe kerkplanters en sneue dominees #Middeninhetleven

Vandaag was er dan de studiedag over ‘Midden in het leven’ in Amerongen. Er is druk getwitterd. En in het digitale Nederlands Dagblad is al een goed verslag te lezen van Maurice Hoogendoorn: Missionaire kerk is veelkleurig. Zelf hield ik… Lees verder →

Van missionaire hype naar pastorale hoop

De missionaire hype die nu al enkele jaren gaande is brengt heel veel goeds: missionair élan, visie voor Gods missie waarin we mogen participeren, en vóór alles: mensen die Jezus mogen leren kennen en deel gaan uitmaken van een nieuwe… Lees verder →

[Boeksignalement] Motiverende gespreksvoering

In pastorale gesprekken komt het thema verandering op vele manieren aan de orde. Mensen vragen hulp bij die verandering (bijvoorbeeld in een vastgelopen relatie, in het verlangen naar geestelijke groei, in een situatie van verdriet, in de spirituele wens om… Lees verder →

Pastor zijn kan iedereen. Of: 360-graden pastoraat

Ik ben opnieuw bezig met het hoofdstuk over pastoraat uit het boek van Steve Timmis en Tim Chester: ‘Midden in het leven. De kerk als levende gemeenschap’. En opnieuw vind ik het een geweldig hoofdstuk. Waarom? In de eerste plaats:… Lees verder →

Een nieuw seizoen – met focus

De zomerstilte zit erop. De stilte was heerlijk, de zomer ook. En nu staat er een nieuw seizoen op het punt van beginnen. Al een paar jaar gebruik ik de zomer ook om goed te overwegen waar de focus het… Lees verder →

Pastoraat: midden in het leven

Op 22 september is er een studiedag. Midden in het leven: Is missionair denken een hype of is het meer? Op die dag hoop ik te spreken over het onderwerp: ‘Pastoraat: kloppend hart van de missionaire geloofsgemeenschap’. De dag valt in de Maand… Lees verder →

Wat doet een missionair leider? Over: missionair leiderschap (2)

Er klinkt een roep om missionair leiderschap! Robert Doornenbal is degene die daar in zijn dissertatie en in dit artikel heel duidelijk stem aan geeft. In de vorige blogpost heb ik een afbeelding geïntroduceerd die voor mij van veel belang… Lees verder →

Natuurlijk is missionair gemeente zijn (g)een hype!

Alles is missionair maar missionair is niet alles. Toch? Op zaterdag 22 september wordt er een studiedag gewijd aan het missionaire denken dat de laatste jaren zo’n hoge vlucht heeft genomen in kerkelijk Nederland.  In het persbericht waarin  deze dag… Lees verder →

Pastoraat: een sterk product

Vandaag arriveerde het nieuwste nummer van het altijd lezenswaardige blad IDEA (Magazine voor missionaire gemeenteopbouw). Het thema is deze keer: de missionaire kracht van het pastoraat. Er is een interviewtje met mij in het blad te lezen. Hier volgt het…. Lees verder →

September: Maand van het pastoraat

Er komt een Maand van het pastoraat. Waarom? Omdat pastoraat zich vaak wat achter de schermen van de kerk afspeelt. En dat is ook goed. Pastoraat heeft alles te maken met persoonlijke ontmoetingen, hartelijke en oprechte aandacht voor de ander als… Lees verder →

[Boeksignalement] Huisbezoek als geestelijke begeleiding

In mijn zoektocht naar literatuur rond spiritualiteit en pastoraat kwam ik ook een boekje van Gideon van Dam op het spoor (2011). Het is maar een klein boekje en wat mij betreft is het wat te kort van stof. Maar… Lees verder →

Een herder die 1/3 van de bezoekers niet kent is fantastisch!

In het Nederlands Dagblad van vandaag stelt Henk Drost, als missionair predikant werkzaam in Oekraïne, onder de kop ‘Kerk moet zich niet aanpassen aan project‘ vragen aan de missionaire geloofsgemeenschap Stroom in Amsterdam. Martijn Horsman, voorganger van die gemeenschap, heeft… Lees verder →

'Ik heb een engel gezien!'

Heb jij wel eens een engel gezien? Als je die vraag stelt aan bijvoorbeeld uit Maria uit Magdala, dan krijg je een helder antwoord: ‘Jazeker, ik heb een engel gezien!’ Geen enkel Paasevangelie kan het stellen zonder een engel: Matteüs… Lees verder →

Hoe de roep om verandering een uiting van gebrek aan genade kan zijn

‘Verlang jij naar verandering?’ Over dat thema sprak ik laatst in een kerkelijke gemeente. En ik heb er zelfs een heel boek aan gewijd: Kijken naar de Heer. Veranderen door zijn schoonheid. Maar vandaag las ik een passage in een… Lees verder →

© 2020 léven in de kerk — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑