Leren om in Gods aanwezigheid te zijn

In je leven is veel onrust en lawaai, veel drukte en gedoe. Waar kun je te midden van dat alles jezelf nog terug vinden? In de stilte!

Maar als je de stilte ingaat, merk je dat er nog steeds heel veel onrust en lawaai, drukte en gedoe is, maar dan van binnen. En je denkt: stilte is niks voor mij. Maar niets is minder waar. Stilte is voor iedereen. Je moet de stilte alleen wel leren kennen en ermee oefenen.

In de lente van 2020 ben je welkom bij deze cursus van drie avonden in het opleidingscentrum van Royal Mission in Veenendaal. Tijdens deze cursus maak je op een verdiepende en praktische manier kennis met de stilte.

Van onrust naar rust

Dat ga je in deze cursus doen. Het zal gaan over de stilte, over meditatie en contemplatie, rust zoeken, over je ziel, over je binnenkamer. En in en door dat alles heen gaat het uiteindelijk over gebed, over Jezus die zegt: ‘Ik wil je leren bidden’. En: ‘Kom bij mij, dan geef Ik je rust.’

Cursusdata

De cursus is nog volop in ontwikkeling en wordt (waarschijnlijk) gegeven op de dinsdagen 12, 19 en 26 mei 2020. Als je interesse al is gewekt of als je iets wilt vragen, mail dan gerust naar: jos@contemplatio.nl.

Bijbelwoorden

Enkele Bijbelwoorden die tijdens de cursus een belangrijke rol zullen spelen, zijn:

Wees stil en weet dat ik God ben.
(Psalm 46:10)

Verenig mijn ​hart​ om uw naam te vrezen.
(Psalm 86:11, NBG 1951)

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van hem blijf ik alles verwachten.
(Psalm 62:6)

Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord.
(Psalm 130:5)

Als jullie ​bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en ​bid​ tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
(Matteüs 6:6)