Voorganger: ds. Jos Douma
Thema: ‘Ik kijk omhoog’

09.00 uur Opstandingskerk Zwolle
11.00 uur De Fontein Zwolle

In deze dienst staat Psalm 121 (in de Bijbel in Gewone Taal) centraal. En we zingen alleen maar Psalmen, in verschillende berijmingen. Want Psalmen zijn levensliederen: ze helpen je op weg te gaan en te blijven in je dagelijkse leven. (De teksten van de te zingen psalmen zijn onder de liturgie te vinden.)

Liturgie

Welkom
Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen
Zingen: Levensliederen Psalm 8:1-6* (wisselzang)
Gebed
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 100:1,2,3*
Lezen: Psalm 121 (Bijbel in Gewone Taal)
Zingen: Opwekking 640 Mijn hulp is van U, Heer
Preek: ‘Ik kijk omhoog’
Gebed
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 121:1,2,3,4* (wisselzang)
De weg van God: lezen Psalm 119:1-16 (Bijbel in Gewone Taal)
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 19:2,3*
Voorbeden
Collecte
Zingen: Levensliederen Psalm 150:1,2*
Zegen en gezongen amen

PSALM 121 Bijbel in Gewone Taal

1 Een ​lied​ ​voor de ​reis​ naar Jeruzalem.

Ik kijk omhoog naar de bergen.
Daar komt mijn hulp vandaan.
2 Daar is de Heer, hij helpt mij.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

3 De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt.
Hij beschermt je, hij slaapt niet.
4 Hij slaapt nooit, hij let goed op.
Hij beschermt zijn volk Israël altijd.

5 De Heer beschermt je.
Hij gaat met je mee,
bij hem ben je veilig.
6 Er overkomt je geen kwaad,
niet overdag en niet in de nacht.

7 De Heer zal je steeds beschermen,
het kwaad zal je niet raken.
8 De Heer beschermt je,
overal, waar je ook gaat,
je leven lang.

*Levensliederen Psalm 8

1 (ALLEN)
HEER, onze Heer, hoe machtig, mooi en sprekend
hebt u uw naam op aarde uitgetekend!
Vol glans en glorie, macht en majesteit,
uw hemelhoge pracht blinkt wereldwijd!

2 (VROUWEN)
Maar u gebruikt het praten van een kleuter,
de eerste kleine woordjes van een peuter,
en zet daarmee de vijand buitenspel.
Wie zich verzetten komen in de knel.

3 (MANNEN)
Wanneer mijn ogen langs de hemel dwalen,
zie ik de maan, de sterren die daar stralen –
wat is de mens dan dat u met hem leeft,
de mensenzoon dat u hem aandacht geeft?

4 (VROUWEN)
U hebt hem bijna hemelhoog verheven,
een kroon van eer en majesteit gegeven,
de schepping hebt u aan hem toevertrouwd,
het kunstwerk dat door u is opgebouwd:

5 (MANNEN)
het vee, met schapen, geiten, koeien, stieren,
en zelfs de ongetemde, wilde dieren,
de vogels in de lucht, ze vliegen mee
met alles wat zijn weg vindt in de zee.

6 (ALLEN)
HEER, onze Heer, hoe machtig, mooi en sprekend
hebt u uw naam op aarde uitgetekend!
Vol glans en glorie, macht en majesteit,
uw hemelhoge pracht blinkt wereldwijd!

*De Nieuwe Psalmberijming Psalm 100:1,2,3

1
Juich, alle volken, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied tot Hem.

2
Eén God is er, en dat is Hij.
Hij maakte ons, Hem dienen wij.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort;
Hij leidt ons als zijn kudde voort.

3
Trek zingend in een blijde stoet
zijn voorhof in, want Hij is goed.
Hef voor zijn naam een loflied aan.
Zijn liefde blijft voorgoed bestaan.

*De Nieuwe Psalmberijming Psalm 121:1,2,3,4

1 (ALLEN)
Ik kijk vanuit het diepe dal
tegen de bergen op.
Hoe kom ik bij de top?
Het is de HEER die helpen zal!
Als Hij een berg kan maken,
kan Hij ook mij bewaken.

2 (MANNEN)
Hij slaapt niet en Hij dommelt niet.
Al gaat het steil omhoog,
Hij houdt je in het oog.
Als Israëls bewaker ziet
dat je dreigt uit te glijden
zal Hij je veilig leiden.

3 (VROUWEN)
Geen ogenblik ga je alleen,
want aan je rechterzij
staat Hij je altijd bij.
Hij is de schaduw om je heen.
Fel zonlicht zal Hij weren;
de maan zal je niet deren.

4 (ALLEN)
De HEER behoedt voor al het kwaad.
Hij geeft je veiligheid
voor nu en voor altijd.
Hij houdt, waar je ook bent of gaat,
de wacht over je leven.
Hij zal bescherming geven.

*De Nieuwe Psalmberijming Psalm 19:2,3

2
Volkomen is Gods wet:
een kracht die mensen redt,
een goed getuigenis.
Wie zijn bevelen eert
leeft vreugdevol en leert
wat ware wijsheid is.
Gods woord houdt eeuwig stand.
Puur goud of diamant
heeft lang niet zoveel waarde.
Honing smaakt minder zoet
en doet veel minder goed
dan Gods gebod op aarde.

3
HEER, uw bevel geeft raad:
U waarschuwt voor het kwaad
en schenkt uw knechten loon.
Maar, ondanks wat U zegt,
wie kent zijn fouten echt?
Maak mij hartgrondig schoon.
Leer mij bescheidenheid.
Dan word ik niet verleid
tot dingen die niet deugen.
Laat alles wat ik zeg
of peinzend overleg,
mijn redder, U verheugen.

*Levensliederen Psalm 150:1,2

1
Zing het uit en prijs de HEER!
Prijs God, geef hem alle eer!
In de tempel waar hij woont,
in de hemel waar hij troont.
Prijs zijn koninklijke hoogheid!
Prijs hem om zijn scheppingsmacht.
Prijs hem om zijn zeggingskracht.
Prijs zijn grenzeloze grootheid!

2
Dans! De toon is nu gezet.
Prijs hem, ramshoorn en trompet.
Prijs hem, snaren, harp en luit.
Prijs hem, tamboerijn en fluit.
Prijs hem, klinkende cimbalen.
Prijs hem, bekkens: vol geluid!
Prijs de HEER en zing het uit
alles wat kan ademhalen!