léven in de kerk

jos douma | spiritualiteit

Page 2 of 40

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 45

“In de dagen van de Reformatie in het begin van de 16e eeuw, is er een bevrijdende belevenis geweest. Toen is gebeurd dat de bijbel, die gedurende de middeleeuwen in hoofdzaak slechts door geestelijken werd gelezen (en zelfs dat nog… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 44

“Jezus sprak de Bergrede niet uit opdat wij in wanhoop de wenkbrauwen zouden fronsen over ons falen om de volmaaktheid te bereiken. Hij gaf die om ons daarmee Gods Ideaal mee te delen waarnaar we altijd moeten blijven streven, maar… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 43

“Jarenlang had ik gedacht dat de Bergrede een blauwdruk was voor menselijke gedrag waaraan niemand kon voldoen. Toen ik die opnieuw las, kwam ik tot de ontdekking dat Jezus deze woorden niet laat horen om ons daarmee te belasten, maar… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 42

“Toen ik de zaligsprekingen voor het eerst hoorde, klonken ze mij als onmogelijke idealen van een mystieke dromer in de oren. Nu zie ik ze echter als waarheden die verkondigd zijn door een realist die minstens zo pragmatisch is als… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 41

“Tussen mijn puberteit en volwassenheid achtervolgde de Bergrede mij. Ik las boeken als die van Charles Seldon, ‘In His Steps’, en ik nam mij plechtig voor om te handelen ‘zoals Jezus zou handelen’ en dan las ik Matteüs 5 tot… Lees verder →

Dit hebben we nodig: een stilterevolutie

Deze week is het nieuwe boek van John Lapré verschenen. Na zijn ‘De veilige kerk. Acceptatie van seksuele diversiteit binnen de christelijke geloofsgemeenschap’ is er nu ‘Stoppen met moeten. Op weg van stress naar stilte’. John heeft me gevraagd een… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 40

“De Bergrede is een klassieke plaats in de Bijbel waar we een beeld vinden van wat het betekent om als christen te leven in deze wereld. De Bergrede beantwoordt vragen als: Wat is nu precies het nieuwe leven? Waarin bestaat… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 39

“De bergrede is in eerste instantie, maar niet exclusief gericht tot de christengemeente. En uiteraard ook bestemd om binnen de gemeente gepraktiseerd te worden. In en aan die gemeente moet duidelijk worden (als in een goed ‘leesbare brief’), dát en… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 38

“Het hart van het onderwijs over van deugd vervuld, rechtschapen leven om gewone mensen te oprecht te leren groeien in heiligheid, is de Bergrede. En het hart van de Bergrede is de wet van de liefde – de ‘koninklijke wet’… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 37

“Wie ernaar verlangt een heilig leven te leiden, spoor ik aan om diep vertrouwd te raken met de Bergrede. Het is een uitgebreid commentaar op de koninklijke wet van de liefde. En het leven van Jezus zelf is weer een… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 36

“De Bergrede is een beschrijving van een manier van leven van een volk, een volk van een nieuwe tijd die resulteert in het volgen van de man Jezus. Dat is wat het betekent om gezegend te zijn. Uitgaande van onze… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 35

“Als God de wereld weer op orde wilde brengen – dat is wat de zaligprijzingen uit de bergrede duidelijk maken – stuurt hij geen tanks. Hij stuurt zachtmoedigen, gebrokenen, mensen die naar gerechtigheid hongeren, vredestichters, mensen die zuiver van hart… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 34

“De meeste christelijke kerken hebben ongelooflijk veel tijd gestoken in het zich zorgen maken over verbale en rituele orthodoxie – de officiële leerstukken en liturgieën. We moeten eerlijk zijn en toegeven dat de kerk zich veel minder heeft gefocust op… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 33

“Het leven van de volgeling komt daarin tot uiting, dat niets tussen Christus en hem treedt, niet de wet, niet de eigen vroomheid, maar ook niet de wereld. De volgeling ziet altijd slechts Christus. Hij ziet niet Christus én de… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 32

“Er zijn aanwijzingen genoeg om te handhaven dat Jezus’ onderwijs ook geldig is voor latere tijden. De hele rede is reeds gesteld in onvoorwaardelijke toon en de formuleringen zijn zo algemeen als maar mogelijk is. Verder vinden we gedeelten van… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 31

“Het belang van de Bergrede blijkt wel uit de voorbereidingsnacht. Lucas (6:12-19) vertelt dat Jezus deze nacht tussen de aankomst bij de berg en de grote rede, wakend heeft doorgebracht. Het is de enige keer dat wij lezen over een… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 30

“De Bergrede, met haar radicalisering van de wet en de moraal, haar ongehoorde voorbeelden van liefde-in-de-praktijk, haar nadruk op de daad, die niet kan worden misverstaan, haar eis van een overvloediger gerechtigheid dan die der Farizeeën, deze Bergrede behoort tot… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 29

“De Bergrede is en blijft gebonden aan Jezus Christus als de representant van het komende Koninkrijk en verkondigt een liefde, die haar zin van Hem ontvangt en slechts in Hem bewaart. Het is zinloos te trachten de mogelijkheid van het… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 28

“Het is de grote verdienste van de christologische uitleg van de Bergrede, dat deze het volle licht laat vallen op de persoon van de Prediker op de Berg en pas van daaruit de prediking wil verstaan en doen verstaan. Dan… Lees verder →

De Grote Spirituele Shift: inspiratieboek voor kerk zijn vandaag!

Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van Brian McLarens boek: ‘The Great Spiritual Migration‘. Over dit boek schreef ik een tijd geleden een serie blogposts: Brian McLaren en de kerk van de toekomst. Voor de uitgever van de Nederlandse vertaling was dat… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 27

“Zonder twijfel is de Bergrede dusdanig geladen vanuit het komende Koninkrijk, dat in Christus op ons afkomt, dat Zijn onderwijzing een aanval op onze ‘gevallen staat’, ja op de gevallen staat van deze gehele oude bedeling betekent. Als zodanig overtuigt… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 26

“In de Bergrede gaat het om het Koninkrijk der hemelen of het Koninkrijk Gods, dat telkens en telkens weer met name genoemd wordt. De Bergrede begint met het Koninkrijk te beloven aan de armen, de treurenden, de reinen van hart,… Lees verder →

Het licht begint te wandelen – reflectie bij Peter Halldorfs ‘Vol van de Geest’

Verhaal Jos Douma tijdens het Symposium over ‘Vol van de Geest, woensdag 25 april 2018, Houten   (1) Een prachtig boek Beste mensen, wat een prachtig boek over de heilige Geest hebben we als Nederlandse christenen nu in handen! Dat… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 25

“Revoluties gaan meestal gepaard met dwang en geweld. Dat geldt niet voor de revolutie van de liefde die de Bergrede proclameert. Ze is de vrucht van het gaan van de innerlijke weg. Geen enkele uitspraak van de Bergrede moet dan… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 24

“De onderliggende oproep van de Bergrede is een oproep tot een spirituele revolutie, en dat lijkt me in ieder geval het meest urgente project voor onze tijd. We hebben dringend behoefte aan een kompas dat niet alleen op de beursberichten… Lees verder →

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2018 léven in de kerk — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑