léven in de kerk

jos douma | spiritualiteit

Pagina 2 of 39

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 34

“De meeste christelijke kerken hebben ongelooflijk veel tijd gestoken in het zich zorgen maken over verbale en rituele orthodoxie – de officiële leerstukken en liturgieën. We moeten eerlijk zijn en toegeven dat de kerk zich veel minder heeft gefocust op… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 33

“Het leven van de volgeling komt daarin tot uiting, dat niets tussen Christus en hem treedt, niet de wet, niet de eigen vroomheid, maar ook niet de wereld. De volgeling ziet altijd slechts Christus. Hij ziet niet Christus én de… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 32

“Er zijn aanwijzingen genoeg om te handhaven dat Jezus’ onderwijs ook geldig is voor latere tijden. De hele rede is reeds gesteld in onvoorwaardelijke toon en de formuleringen zijn zo algemeen als maar mogelijk is. Verder vinden we gedeelten van… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 31

“Het belang van de Bergrede blijkt wel uit de voorbereidingsnacht. Lucas (6:12-19) vertelt dat Jezus deze nacht tussen de aankomst bij de berg en de grote rede, wakend heeft doorgebracht. Het is de enige keer dat wij lezen over een… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 30

“De Bergrede, met haar radicalisering van de wet en de moraal, haar ongehoorde voorbeelden van liefde-in-de-praktijk, haar nadruk op de daad, die niet kan worden misverstaan, haar eis van een overvloediger gerechtigheid dan die der Farizeeën, deze Bergrede behoort tot… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 29

“De Bergrede is en blijft gebonden aan Jezus Christus als de representant van het komende Koninkrijk en verkondigt een liefde, die haar zin van Hem ontvangt en slechts in Hem bewaart. Het is zinloos te trachten de mogelijkheid van het… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 28

“Het is de grote verdienste van de christologische uitleg van de Bergrede, dat deze het volle licht laat vallen op de persoon van de Prediker op de Berg en pas van daaruit de prediking wil verstaan en doen verstaan. Dan… Lees verder →

De Grote Spirituele Shift: inspiratieboek voor kerk zijn vandaag!

Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van Brian McLarens boek: ‘The Great Spiritual Migration‘. Over dit boek schreef ik een tijd geleden een serie blogposts: Brian McLaren en de kerk van de toekomst. Voor de uitgever van de Nederlandse vertaling was dat… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 27

“Zonder twijfel is de Bergrede dusdanig geladen vanuit het komende Koninkrijk, dat in Christus op ons afkomt, dat Zijn onderwijzing een aanval op onze ‘gevallen staat’, ja op de gevallen staat van deze gehele oude bedeling betekent. Als zodanig overtuigt… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 26

“In de Bergrede gaat het om het Koninkrijk der hemelen of het Koninkrijk Gods, dat telkens en telkens weer met name genoemd wordt. De Bergrede begint met het Koninkrijk te beloven aan de armen, de treurenden, de reinen van hart,… Lees verder →

Het licht begint te wandelen – reflectie bij Peter Halldorfs ‘Vol van de Geest’

Verhaal Jos Douma tijdens het Symposium over ‘Vol van de Geest, woensdag 25 april 2018, Houten   (1) Een prachtig boek Beste mensen, wat een prachtig boek over de heilige Geest hebben we als Nederlandse christenen nu in handen! Dat… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 25

“Revoluties gaan meestal gepaard met dwang en geweld. Dat geldt niet voor de revolutie van de liefde die de Bergrede proclameert. Ze is de vrucht van het gaan van de innerlijke weg. Geen enkele uitspraak van de Bergrede moet dan… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 24

“De onderliggende oproep van de Bergrede is een oproep tot een spirituele revolutie, en dat lijkt me in ieder geval het meest urgente project voor onze tijd. We hebben dringend behoefte aan een kompas dat niet alleen op de beursberichten… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 23

“Iemand vroeg mij: ‘Wat is vandaag de urgentie van de Bergrede?’ Ik antwoordde dat deze woorden van Jezus naar mijn overtuiging de meest urgente tekst van deze tijd vormen. Waarom? Midden in onze door geld en roem beheerste samenleving vormt… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 22

“Als we de Bergrede lezen is de kans groot dat in eerste instantie alles in ons zich tegen de inhoud daarvan verzet. Hoewel, alles? Dat is geloof ik onjuist geformuleerd. Datgene wat zich verzet is ons ego. De kern van… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 21

“De Waarheid is het eerste waarnaar wij moeten zoeken en Schoonheid en Goedheid zullen ons dan geschonken worden. Dat is wat Christus waarlijk in de Bergrede leerde. Jezus was, volgens mij, een groot kunstenaar, omdat Hij waarheid zag en weergaf.“… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 20

“De tekst van de Bergrede, ontstaan binnen de joodse traditie, vormt een hoogtepunt in de spirituele literatuur van alle tijden. Hij inspireerde door de eeuwen heen mystici en theologen. Maar ook kunstenaars als Fra Angelico, schrijvers als Tolstoj, mensen uit… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 19

“Wij moeten met dodelijke ernst antwoord geven op de Bergrede van Jezus. Want hier vinden we de uitbeelding van Gods alternatieve samenleving. Dit zijn de normen, de waarden en de prioriteiten van het koninkrijk van God. Al te vaak heeft… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 18

“Is de Bergrede relevant? Wat onmiddellijk opvalt is dat deze toespraak, hoe ze ook tot stand is gekomen, een wonderlijk mooi samenhangend geheel is. De Bergrede tekent het gedrag uit dat Jezus verwacht van elk van zijn leerlingen, die zo… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 17

“De Bergrede heeft een unieke fascinatie. Deze toespraak lijkt de kwintessens van het onderwijs van Jezus te presenteren, maakt goedheid aantrekkelijk, laat ons beschaamd staan vanwege onze povere prestaties en doet ons dromen over een beter wereld. Jezus geeft ons… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 16

“Wat er moet gebeuren, met name dan in de kerken, is dat in het geheel van de verkondiging en vorming de bergrede weer de plaats gaat krijgen, die hij in den beginne heeft gehad. Heeft het er niet alle schijn… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 15

“Het eerste waartoe de Bergrede ons zelf uitnodigt is: je laten raken door haar inspiratie. Naarmate deze toespraak van Jezus geen ethische maar een profetische tekst is, wil ze allereerst bezieling geven en geen voorschriften. Maar in tweede instantie wil… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 14

“Wanneer wij bij voorbaat alles wat in de Bergrede staat ‘onmogelijk’ noemen, op grond van de zondigheid van de mens of op grond van een zogenaamd ‘realistische’ kijk op de wereld, dan sluiten wij ons af van de kracht van… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 13

“De verschillende onderdelen van de Bergrede zijn zeker geen aanvullende wetten om ons de grond in te boren of ons te laten zien dat we het op eigen kracht niet redden (natuurlijk redden we het niet!), maar duidelijke vergezichten op… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 12

“Het doel van de Bergrede – wat heel sterk naar voren komt in de laatste verzen – is mensen een hoopvolle, realistische kijk te geven op het aardse leven, door in concrete bewoordingen te verduidelijken wat de aard is van… Lees verder →

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2018 léven in de kerk — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑