fotojosdouma2014kleinOp dit weblog reflecteer ik rond thema’s als: spiritualiteit,  meditatie, lectio divina, kerk zijn in de 21e eeuw, het monastieke verlangen, gemeenteopbouw en over Jezus en het koninkrijk  (rechts of onderaan zie je de meest recente berichten).

Ik ben Jos Douma (1968), getrouwd met Joke, en we hebben vier zoons en een schoondochter: Geert (1993) met Rianne, Age (1998), Jochem (2001) en Reitze (2003).

Van 2003 tot 2013 was ik voorganger van de gereformeerd-vrijgemaakte Fonteinkerk in Haarlem. Sinds maart 2013 ben ik verbonden aan de Plantagekerk in Zwolle. Daarnaast was ik van 2008 tot 2013 als Assistant Professor verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven voor het vak homiletiek. Sinds 2012 doceer ik daar het vak spiritualiteit. In 2002 stond ik aan de wieg van de bekende preekbeweging Passie voor Preken.

Ik ben auteur van boeken op het gebied van geloofsopbouw en spiritualiteit waaronder de Jezustrilogie ‘Jezus ontdekken’, ‘Jezus aanbidden’ en ‘Jezus uitstralen’ die in 2015 in een nieuwe druk verscheen. Andere boeken zijn: ‘De ontmoeting. 12 uren met Jezus – Retraiteboek’ en ‘Geworteld leven. Christelijke spiritualiteit’ (dat verscheen ter gelegenheid van de Maand van de Spiritualiteit 2009).

Verder spreek ik regelmatig op conferenties en in kerken over thema’s als: spirituele gemeenteopbouw, christocentrische geloofsvernieuwing, genade ervaren, discipelschap, de betekenis van de stilte en lectio divina.

In mijn bediening word ik gedreven door deze missie: mensen bij Jezus brengen, te beginnen bij mijzelf. Het is mijn verlangen dat christenen (en daardoor kerken) opbloeien in geloof doordat ze hun spiritualiteit focussen op Jezus Christus. Groeien in Christusgelijkvormigheid – dat is mijn passie.

Ik probeer de visie van waaruit ik werk (Mensen bij Jezus brengen) te verwezenlijken als predikant, als auteur van boeken, als spreker in bijeenkomsten en kerkdiensten en als docent spiritualiteit en homiletiek.

Mijn adresgegevens: