Leren leven in de Geest van Jezus

Het is een droom die al lange tijd met me mee gaat en die nu steeds meer tot leven komt: een School voor Spiritualiteit. Dat is waar ik de komende jaren graag mee bezig wil zijn naast en in het verlengde van mijn werk als predikant.

Onder School voor Spiritualiteit versta ik een duurzaam aanbod van onderwijs- en leeractiviteiten op het gebied van spiritualiteit: mensen die samen komen om elkaar te ontmoeten en door middel van onderwijs en oefening groeien in spiritualiteit.

Spiritualiteit is voor mij, kort gezegd: leven in de Geest van Jezus. Spiritualiteit gaat over hoe de Geest van de Heer werkt in het dagelijkse leven van mensen die verlangen naar het goede leven.

Doelgroepen

Bij deze School denk ik vooral aan een aanbod van cursussen, workshops en leertrajecten waar  mensen samen leren rond spiritualiteit gericht op de volgende doelgroepen:

 • christenen, vaak kerkelijk meelevend, die op zoek zijn naar geestelijke verdieping;
 • predikanten, (aanstaande) theologen en andere werkers in de kerk die verlangen naar herbronning van hun spiritualiteit;
 • zoekers die willen ontdekken wat een christelijke spiritualiteit heeft te bieden op de markt van zin- en betekenisgeving;
 • mensen die werkzaam zijn in (christelijke) scholen en andere organisaties waar identiteit een belangrijke rol speelt.

Waarom?

Waarom is zo’n School voor Spiritualiteit nodig? Ik neem het volgende waar:

 • Veel christenen nemen niet de verantwoordelijkheid voor hun eigen geestelijke leven en maken zich afhankelijk van bijvoorbeeld kerkdiensten, predikanten en conferenties. – Hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen geestelijke leven?
 • Veel christenen ervaren hun leven als druk, overvol en overprikkeld. Ze zijn op zoek naar rust, stilte en ruimte in de hoop daar God weer te ontmoeten die ze in de drukte van het leven zijn kwijtgeraakt. – Hoe kan ik voorbij alle drukte en chaos God weer vinden in rust en stilte?
 • Veel spirituele zoekers weten niet dat ook de christelijke traditie een inspirerend aanbod heeft op de markt van zingeving en spiritualiteit – Waar vind ik aansprekende bronnen voor mijn spiritualiteit?
 • Veel predikanten, (aanstaande) theologen en kerkelijk werkers ervaren dat er binnen hun theologische opleiding nog onvoldoende aandacht is voor hun persoonlijke spirituele vorming. Op dat gebied verlangen ze naar meer: meer eigen spiritualiteit om ook meer uit te kunnen delen aan anderen. – Wie helpt mij als theoloog om me blijvend te verbinden met bronnen van spiritualiteit?
 • Veel mensen die werken in (christelijke) organisaties zoals bijvoorbeeld in het onderwijs, zoeken naar nieuwe manieren om spiritualiteit inhoud en vorm te geven op de werkplek. – Wie helpt ons om spiritualiteit in onze organisatie de aandacht te geven die het verdient?

Aanbod

In april/mei 2018 gaf ik een cursus over de Bergrede van Jezus. Ik zie de Bergrede (Matteüs 5-7) als dé inspiratiebron voor leven in de Geest van Jezus (of ook als de ‘magna carta’ of het ‘hart’ van christelijke spiritualiteit). Deze Bergrede zal in het aanbod van de School voor Spiritualiteit dan ook een belangrijke rol spelen. Lees ook: De BergRegel. Leefregel voor de kerk van de 21e eeuw.

In november 2018 geef ik in de Plantagekerk een cursus over ‘Zin in bidden’. Deze cursus is voor iedereen toegankelijk. Lees hier meer: ‘Zin in bidden – de cursus‘.

In de loop van de tijd hoop ik een concreet aanbod op te bouwen en uit te bouwen. Een begin is al gemaakt in veel workshops lectio divina die ik de voorbije jaren heb gegeven (sinds 2010). Ook heb ik binnen de Permanente Educatie Predikanten van de Theologische Universiteit in Kampen inmiddels vijf keer de cursus ‘Ontdek lectio divina. Inleiding spirituele hermeneutiek’ gegeven. Een nieuwe cursus ‘Ontdek lectio divina’ start op 9 januari 2019.

Ander aanbod onder de noemer van School voor Spiritualiteit:

 • Leerhuisavonden of themadagen over onderwerpen op het gebied van spiritualiteit (lectio divina, stilte, meditatie, bidden, Jezusgebed, het goede leven, koninkrijk van God, vrucht van de Geest, spirituele disciplines, de Bergrede van Jezus).
 • Cursussen voor theologen binnen het aanbod van Permanente Educatie Predikanten van de Theologische Universiteit in Kampen: ‘Eén Bron, zes stromen en twaalf geestelijke disciplines‘ (maart-april 2019, aan de hand van twee boeken van Richard Foster) en ‘Van studeerkamer naar kloostercel‘ (mei-juni 2019, over contemplatief predikantschap).
 • Vakken die ik doceer aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven: ‘Inleiding Christelijke Spiritualiteit’ (Bachelor 1, oktober tot december 2018) en ‘Seminarie Religie en Spiritualiteit’ (Bachelor 2 en 3, mei 2019).
 • Workshops en inspiratiedagen in organisaties die weer of meer werk willen maken van spiritualiteit (gericht op aandacht voor: stress en stilte, ziel en zakelijkheid, actie en contemplatie).
 • Cursussen voor kerkelijke gemeentes die ontwikkeld zijn rond boeken die ik eerder publiceerde:
  • ‘Verlangen naar het goede leven: samen lezen, samen delen, samen eten’
  • ‘Zin in bidden: nieuwe inspiratie voor je gebedsleven’
  • ‘Kijken naar de Heer: over contemplatie en transformatie’
  • ‘Geworteld leven: christelijke spiritualiteit’
  • ‘Uren met Jezus: retraite-oefeningen’

  

Contact

Wil je contact over een mogelijke cursus om te volgen of om in jouw gemeente te laten organiseren? Of wil je me uitnodigen voor een lezing, workshop of inspiratiedag(deel)? Mail dan gerust naar: contact@levenindekerk.nl.