Het Evangelisch College organiseert jaarlijks een aantal inspirerende praktijkgerichte studiedagen om leiders in de kerk toe te rusten voor hun taak in de lokale gemeente. Deze studiedagen zijn bedoeld voor voorgangers, oudsten, kerkenraadsleden en andere leidinggevenden in de kerk.

De eerstvolgende studiedag zal plaatsvinden op zaterdag 30 oktober 2021 in Almere met als thema: Kerk zijn hier én nu.

Hier en nu

Kerk zijn hier én nu. ‘Hier’ is de plek waar jij een bediening van leiderschap mag innemen. Jouw kerk als een plek waar hemel en aarde elkaar raken.

‘Nu’ is de tijd waarin we leven. Een tijd na corona, waarin meer nodig is dan alleen maar ‘opstarten’. Een tijd waarin we veel kunnen leren van het denken van de jongere generaties, om zo ook kerk te kunnen zijn voor de toekomst.

En-en

Met het boek ‘Tweecomponentenkerk: bouwen aan een kerk van én-én’ van Arjan Zantingh als basis, onderzoeken we op deze studiedag de elementen van een gezonde gemeente- en leiderschapscultuur die noodzakelijk zijn om vruchtbare verandering en vernieuwing tot stand te kunnen brengen.

Van daaruit trekken we nieuwe lijnen, bevragen we elkaar en trekken we belangrijke lessen uit de ‘millenial-mindset’. En is er uiteraard ruimte voor jouw specifieke vragen.

Sprekers

Sprekers op deze dag zijn Arjan Zantingh en Jos Douma. Zij willen je deze dag graag inspireren, helpen reflecteren en je naar huis laten gaan met een paar concrete acties die je kunt ondernemen.

Arjan Zantingh

Arjan is voorganger van de Stadskerk in Groningen (een Vrije Baptistengemeente) en schrijver van het boek ‘Tweecomponentenkerk. Bouwen aan een kerk van én én’. Dit boek laat zien dat we als kerk niet hoeven te kiezen tussen uitersten als traditie en vernieuwing of woord en Geest, maar dat de kerk op haar sterkst is wanneer deze uitersten verbonden worden. Juist in het samengaan komt een enorme kracht vrij die ons ook nog eens bevrijd van een te sterke eenzijdigheid.

Jos Douma

Jos is predikant van de Plantagekerk in Zwolle (GKV), auteur van boeken op het gebied van geloofsbeleving, kerk-zijn, bijbellezen en gebed en docent spiritualiteit aan de ETF in Leuven. Via de online School voor Spiritualiteit, die onlangs van start is gegaan, biedt Jos cursussen, retraites en vieringen aan om mensen te helpen te leren leven in de Geest van Jezus.

Programma

TijdProgramma
09:30 uurInloop en koffie
10:00 uurOpening – door Erik Groeneveld
10:15 uurKerk zijn hier en nu – door Arjan Zantingh
De noodzaak tot vernieuwing of verandering kan soms heel helder zijn. Maar wat zijn elementen van een gezonde gemeente- en leiderschapscultuur die noodzakelijk zijn om vruchtbare verandering en vernieuwing daadwerkelijk tot stand te kunnen brengen? Arjan deelt hierin uit de ervaringen uit de eigen gemeente en de gemeenten die hij hierin coacht en ondersteunt.
10:35 uurKerk zijn hier en nu – door Jos Douma
Jos Douma, predikant van de Plantagekerk in Zwolle (1000 leden, bijna 40% millennial), wijdde een studieverlof in de zomer aan de vraag hoe de twintigers en dertigers van nu in leven, geloven en kerk-zijn staan. Millennials zijn de kampioenen van het en-en denken: inclusiviteit is voor hen ongelooflijk belangrijk! Wat leren we over kerk zijn hier en nu als we eens door een millennialbril kijken naar de toekomst van onze geloofsgemeenschappen? Welke nieuwe, en misschien ook meer schurende, woordparen komen we dan op het spoor?
11:00 uurKoffie met verwerkingsopdracht aan de hand van aantal stellingen (individueel/groepjes/leiderschapsteams).
11:45 uurTweecomponentenkerk – door Arjan Zantingh
Hoe kom je in je eigen gemeente tot een goede reflectie en hoe ga je praktisch aan de slag met de verschillende woordparen uit Tweecomponentenkerk?
11:10 uurErvaringen vanuit eigen gemeenten – door Jos Douma
Hoe geef je in je gemeente enerzijds richting én anderzijds ruimte?
12:30 uurVerzorgde lunch
13:15 uurVraag- en antwoordsessie – door Arjan Zantingh en Jos Douma o.l.v. Erik Groeneveld
Bespreking van de verschillende woordparen uit Tweecomponentenkerk.
14:30 uurAfsluiting – door Erik Groeneveld

Locatie

De studiedag wordt aangeboden in het Missiecentrum van De Wegwijzer in Almere.

Adres:
Makassarweg 80
1335 HZ Almere-Buiten

De dan geldende coronarichtlijnen van het RIVM zullen worden gevolgd.