Welkom op dit online platform van de online School voor Spiritualiteit. Hier kun je nieuwe inspiratie opdoen voor je leven als Godzoeker. Hier vind je onderwijs in allerlei vormen rond thema’s en praktijken uit de christelijke spiritualiteit zoals gebed, meditatie, lectio divina, contemplatie en stilte.

Stilte, ruimte, diepte

Veel mensen zoeken, net als jij, naar meer stilte, meer ruimte en meer diepte in hun leven. Dit is de plek waar je door middel van inspirerende teksten, online cursussen, webinars en online retraites en vieringen gevoed wordt in je zoektocht.

Een plek voor jou

Deze online School voor Spiritualiteit is een plek voor jou als je

  • op zoek bent naar stilte, ruimte en diepte in je leven;
  • wilt groeien in spiritualiteit;
  • je wilt verdiepen in thema’s als stilte, lectio divina, meditatie, contemplatie en gebed;
  • behoefte hebt aan goed onderwijs over spirituele thema’s;
  • graag een online cursus, webinar of retraite volgt die je helpt om met hoofd en hart aandacht te geven aan wat wezenlijk voor je is

Léven in de kerk

Dit platform heeft als domeinnaam levenindekerk.nl. Die naam gaat terug op een wordpress-weblog die ik jaren geleden ben begonnen en die als slogan had: ‘Over léven in de kerk’. Ik wilde daarmee uitdrukken dat de weblog gewijd was aan thema’s die te maken hebben met léven in de kerk: de vitaliteit en levendigheid die je er hoop aan te treffen. Tegelijk klonk ook de betekenis van ‘overleven’ mee: de kerk is niet altijd een gemakkelijk plek om het vol te houden. Toen ik overstapte van die wordpress-weblog naar een website met een eigen domeinnaam koos ik op basis van die slogan voor ‘levenindekerk.nl’.

Dit platform kan voor jou een online kerkplek zijn, een plek waar je ruimte ervaart om op jouw manier bezig te zijn met geloven, hopen en liefhebben.

Het is goed om deel uit te maken van een lokale kerk. Tegelijk zie ik dat veel christenen in de kerk geen antwoord krijgen op vragen als: Hoe kan ik me oefenen in spiritualiteit? Hoe kan ik praktisch maken wat leven in de Geest van Jezus voor mij betekent? Hoe kan ik mediteren? Hoe kan ik stil worden? Ik hoop dat je daarvoor op deze plek inspiratie vindt, die je vervolgens hopelijk ook weer kunt delen met mensen in je eigen groep of kerk.

Een leven lang leren

Als het om spiritualiteit gaat, hebben we het over iets dat vraagt om een levenslang leerproces. Dat past ook bij hte christelijk geloof: de volgelingen van Jezus worden niet voor niets leerlingen genoemd.

Deze School voor Spiritualiteit heeft daarom ook als motto: ‘leren leven in de Geest van Jezus’. Het liefst zou ik zeggen: ‘Een leven lang leren leven in de Geest van Jezus‘. Maar daar wordt het motto een beetje te lang van. 😃

Het gaat hier dus over ‘leven in de Geest van Jezus‘ die zegt: ‘ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid’ (Johannes 10:10).

Het gaat hier ook over leren, want diezelfde Jezus zegt: ‘leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart’ (Matteüs 11:29).

Mijn naam is Jos Douma (1968). Ik ben predikant van de Plantagekerk in Zwolle, auteur van boeken op het gebied van geloofsbeleving, kerk-zijn, bijbellezen en gebed en docent spiritualiteit aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

Ik geniet ervan om jou op dit online platform voor diepte, ruimte en stilte nieuwe inspiratie te bieden voor je eigen spiritualiteit.

Mijn missie formuleer ik het liefst met deze woorden: mensen helpen om in de Jezusruimte te zijn.