Mooi dat je betrokken bent bij de webinars ‘God vinden in alle dingen’!

Voor de gemaakte onkosten en als uitdrukking van je waardering kun je een donatie doen. Onderstaande button brengt je bij een betaalverzoek. Het daar genoemde richtbedrag van 3 euro kun je zelf aanpassen als je dat wilt.


Je kunt ook gebruik maken van onderstaande gegevens.

  • Rekening NL69INGB0009510598
  • t.n.v. J.R. Douma te Meppel
  • o.v.v. Donatie Webinars God vinden in alle dingen

Bedankt voor je donatie!

Jos Douma