Léven in de kerk

Oefenruimte voor spiritualiteit

Hij is onze Koning. Ken je Hem?

Preek gehouden in de Plantagekerk, zondag 20 september. In deze dienst deed John belijdenis van zijn geloof, werd zijn dochtertje Cataleya gedoopt en vierden we het Avondmaal Vandaag, lieve mensen, vandaag kijken wij naar Jezus. Want wij willen Jezus zien…. Lees verder →

Geloven in praktijken: de kracht van Kerk2030

Op woensdag 16 september 2020 is de kerkvernieuwingsbeweging Kerk2030 bovengronds gekomen, na een aantal jaren zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven bezig te zijn geweest met het doordenken en uitproberen van een concept voor kerkvernieuwing. Aanvankelijk was ik wat… Lees verder →

Kerk zijn nu: bouwen vanuit de kern of bouwen aan de kern?

Vandaag verscheen een onderzoeksrapport over het thema ‘Kerk zijn in tijd van corona’. De titel luidt: ‘Kerkzijn op afstand. Een verkennend onderzoek naar kerkzijn in coronatijd‘. Het is geschreven door samenwerkende organisaties als het Praktijkcentum, de TU Kampen en het… Lees verder →

De glorie van Jezus in 40 zinnen

Als het gaat om aanbidden is Paulus’ woord uit 2 Korintiërs 3 vers 18 heel belangrijk: ‘Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de… Lees verder →

Open de ogen van mijn hart (preek)

Preek gehouden op zondag 6 september 2020 in de Plantagekerk Zwolle. Je kunt de preek ook beluisteren: Bijbellezing Efeziërs 1:15-23  Preektekst: “17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken… Lees verder →

Zie Jezus! (preek over de genezing van de blinde Bartimeus)

Preek gehouden op zondag 16 augustus in de Plantagekerk Zwolle Je kunt de preek ook beluisteren: Tekst: MARCUS 10:46-52 46 Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat… Lees verder →

De schoonheid van Jezus

Ik wil het met je hebben over de schoonheid van Jezus die onderdeel uitmaakt van zijn glorie of luister. Ik denk dat we het in de kerk vaak over waarheid hebben, en we zeggen: iets is waar of iets is… Lees verder →

Kerk zijn in coronatijd? Opnieuw leren: Jezus alleen (2)

In een vorige blog heb ik al wat meer toelichting gegeven bij de drieslag aan de hand waarvan ik een Inspiratietraject gestart ben: Jezus zien, Jezus ademen, Jezus leven. In die blogpost introduceerde ik de drieslag als volgt: Jezus zien… Lees verder →

‘Ik zag dat het gezicht van Jezus straalde met een hemelse glans’ (preek)

Preek gehouden op zondag 30 augustus 2020 over 2 Korintiërs 4:6 – De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn… Lees verder →

Kerk en corona. Hoe ziet de kerk in Nederland er in 2050 uit?

Die vraag kwam de afgelopen weken aan de orde in het Reformatorisch Dagblad. Het is alweer 10 jaar geleden dat die vraag ook gesteld werd aan een groep mensen die samen wilden nadenken over de toekomst van de kerk. Die… Lees verder →

« Oudere berichten

© 2020 Léven in de kerk — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑