| BEGIN | LES 1 | LES 2 | LES 3 | LES 4 | LES 5 | LES 6 |


Lectio divina is een oude manier van bijbellezen met nieuwe kansen in een tijd waarin veel bijbellezers op zoek zijn naar een meer biddende, hart-elijke en verstilde manier van omgaan met de bijbel.

Hieronder vind je de zes lessen van een korte cursus over deze lectio divina. De lessen maakten eerder onderdeel uit van een langere en bredere online cursus ‘Stil, mijn ziel, wees stil’.

Ik hoop dat je als deelnemer aan deze cursus door onderwijs, reflectie én oefening geïnspireerd wordt om deze manier van bijbellezen een plek te geven in je leven!

Les 1 Biddend bijbellezen

Les 2 Lees aandachtig

Les 3 Gods woord mediteren

Les 4 Luisterend bidden

Les 5 Contemplatief bijbellezen

Les 6 Een verdieping van lectio divina