Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen.
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Op weg naar Pasen zijn betekent ook: de moed hebben om over graven heen te kijken. We ervaren een graf vaak als een eindpunt: de punt achter het leven van een mens. Maar in Jezus, in de levende God die bevrijdend dichtbij komt, leren we om graven te zien als komma’s: het gaat nog verder. Van donker wordt het licht. Wat gesloten is gaat open. We zijn op weg naar het Beloofde Land. Een land zonder graven, een land zonder leed, een land zonder lijden. Het is het land van Jezus. De Gekruisigde Opgestane is er eeuwig Heer.

[BID:]
Heer Jezus, ik ben op weg naar uw land, het land van licht en leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.

Tijd met Jezus als podcast

Je kunt de overdenking ook beluisteren als podcast. Klik dan op deze button:

Elke dag in je mailbox

Als je deze overdenking dagelijks in je mailbox wilt ontvangen (in de vroege ochtend), dan kun je je door een klik op onderstaande button abonneren!

Over Tijd met Jezus

De opzet van het dagelijkse bijbelmoment is als volgt:

1 Lees

Het begint met een bijbelvers dat centraal staat. Je wordt uitgenodigd om die aandachtig te lezen vanuit deze twee vragen: Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

2 Luister

In enkele zinnen wordt het bijbelwoord open gelegd vanuit het perspectief van Jezus die spreekt en zich rechtstreeks en persoonlijk tot jou richt. Laat je door hem aanspreken.

3 Bid

Dan is er een korte gebedszin als aanknopingspunt voor jouw persoonlijke gebed. Daar zijn niet veel woorden voor nodig.

4 Wees stil

Tenslotte word je uitgenodigd om wat tijd te nemen om stil te zijn in Jezus’ aanwezigheid.

Lectio divina

Deze vier stappen zijn geïnspireerd door de zogenaamde lectio divina: een manier van bijbellezen die al eeuwen wordt beoefend in klooster en vandaag de dag door steeds meer christenen wordt ontdekt. Lectio divina bestaat uit vier stappen:

  • Lectio: lezen
  • Meditatio: overdenken
  • Oratio: bidden
  • Contemplatio: rusten in Gods aanwezigheid

Je kunt er hier meer over lezen: Over lectio divina.