Leven in de Geest van Jezus

 • Hoe kan ik nieuwe inspiratie opdoen voor mijn leven met Jezus?
 • Wat heeft Jezus mij vandaag eigenlijk te zeggen?
 • Hoe gaat het verder met kerk-zijn en christen-zijn in deze tijd?

Van Pasen tot Pinksteren 2022 kun je de online cursus ‘De Bergrede. Leven in de Geest van Jezus’ van de School voor Spiritualiteit volgen. In de 50dagentijd, op weg van de opstanding van Jezus (Pasen) naar de Geest-uitstorting van Jezus (Pinksteren), ontvang je wekelijks een les waarin je inspiratie ontvangt en leert over onder andere deze vragen:

 • Hoe kan de Bergrede een grotere plek in mijn leven innemen?
 • Hoe kan ik als leerling van Jezus leven volgens een leefregel?
 • Hoe kan ik groeien in Christusgelijkvormigheid?
 • Hoe kan ik groeien in gebed?
 • Hoe kan ik luisterend leven?

De Bergrede komt binnen

De cursus zal je vooral helpen om:

 • de Bergrede (Matteüs 5-7) echt te leren kennen en binnen te laten komen;
 • de woorden van Jezus uit de Bergrede op een verdiepende en contemplatieve manier een plek te geven in je leven;
 • concretere praktijken te ontwikkelen voor je dagelijkse leven als christen, met name vanuit de acht gelukkigprijzingen (Matteüs 5:3-8) en het Onze Vader (Matteüs 6:9-13).

Ontdekkingsreis

De cursus is niet zozeer een complete bijbelstudie waarin alle onderdelen van de Bergrede aan de orde komen (dan kun je beter een boek over de Bergrede als geheel lezen) maar meer een ontdekkingsreis in deze inspirerende toespraak van Jezus op een manier die past bij de School voor Spiritualiteit: met veel aandacht voor spiritualiteit, contemplatie en stilte en voor Jezus die jou direct aanspreekt met zijn woorden.

Lessen, blogs, webinars, video’s, podcasts en meer

De cursus bestaat uit een serie van zeven lessen (één per week op maandag) met daarin concrete hulp om zelf met de Bergrede bezig te zijn en met inspirerend onderwijs.

Daarnaast zullen er ook blogs, webinars, video’s en podcasts aangeboden worden, en zul je geattendeerd worden op ander beschikbaar materiaal over en rond de Bergrede waarmee jij je winst kunt doen.

Wat het je geeft

Na afloop van de cursus:

 • ben je veel meer vertrouwd met de inhoud, de boodschap en de inspiratie van de Bergrede van Jezus;
 • heb je een groter verlangen om (delen van) de Bergrede te gebruiken voor jouw persoonlijke leefregel;
 • heb je nieuwe inspiratie ontvangen voor je eigen praktisch christen zijn, ook samen met anderen in de kerk.

Kosten

Aan het meedoen aan deze cursus zijn vooraf geen kosten verbonden. Na afloop zal er een donatie worden gevraagd met als richtlijn 25 euro.

De ‘LuisterBergrede’

Besluiter hier de Bergrede in de audioversie van de LuisterBijbel: