In een tijd waarin we allemaal zijn stilgezet, worden we ertoe uitgenodigd om echt iets van de stilte te proeven. Maar als je de stilte ingaat, merk je dat er nog steeds heel veel onrust en lawaai, drukte en gedoe is, maar dan vanbinnen. Misschien denk je: stilte is niks voor mij. Maar niets is minder waar. Stilte is voor iedereen. Je moet de stilte alleen wel leren kennen en ermee oefenen.

Woord vooraf

In de zeven weken tussen Pasen en Pinksteren 2020 (in coronatijd) gaf ik een onlinecursus over stilte en contemplatie. Ik was verrast door het grote aantal deelnemers dat zich aanmeldde: rond de 2300. En ook de betrokkenheid van de deelnemers tijdens de zeven weken stemde me heel dankbaar. Dat was ook een ontdekking voor mij: dat je via digitale middelen (mails, google-formulieren, video’s en webinars) echt samen kon optrekken op de weg van stilte en contemplatie.

Nu heb je een boek in handen met de inhoud van deze cursus in 21 lessen. Daarmee heb je het basisonderwijs van de cursus op papier. Maar als je aan de slag gaat met dit boek, is het handig om ook je smartphone of laptop bij de hand te houden. Want bij elke les staat een aantal verwijzingen naar extra materiaal dat je op internet kunt vinden. Al dat materiaal vind je op mijn website levenindekerk.nl bij elkaar op één pagina. Via de QR-code kom je op die pagina terecht. Deze QR-code staat ook aan het eind van elke les. Scan de code wanneer je aan een les begint. Steeds als er in de les een verwijzing naar extra materiaal staat, kun je dit dan lezen en beluisteren op de webpagina. Je vindt daar helemaal bovenaan ook een video waarin je nader kunt kennismaken met mij en waarin ik nog wat meer uitleg geef over de opzet en opbouw van de cursus.

Ik ben de cursus gaan geven vanuit het verlangen dat de coronatijd een periode zou worden waarin we zouden kunnen groeien in het leren ervaren van Gods aanwezigheid in ons leven. Ik hoop dat dat ook gebeurt als jij met deze cursus aan de gang gaat.

In Christus verbonden,
Jos Douma

Inhoud

Woord vooraf

Deel 1 – Stilte en aanwezigheid 9

1 Leren om in Gods aanwezigheid te zijn 11

2 In Gods aanwezigheid 14

3 Trek je terug in je huis 18

Deel 2 – Lectio divina 23

4 Biddend bijbellezen 24

5 Lees aandachtig 28

6 Gods woord mediteren 33

7 Luisterend bidden 38

8 Contemplatief bijbellezen 43

9 Een verdieping van lectio divina 48

Deel 3 – Het Jezusgebed 55

10 In de ruimte van Jezus 57

11 De naam van Jezus 62

12 De naam van Jezus 68

13 De weg van het Jezusgebed 74

14 Jezus zien 80

15 Bidden met een gebedszin 84

Deel 4 – Centrerend gebed 91

16 Bidden met één woord 93

17 Actief verlangen 98

18 Hoe ga ik om met al die gedachten? 103

19 De vrucht van centrerend bidden 109

20 De weg van stilte en contemplatie 114

21 Verder gaan 119