Aan het thema ‘Vrede’ is deze pagina op de website van de School voor Spiritualiteit gewijd. Je zou deze plek kunnen zien als een ‘School voor Vrede’.

Inspiratie

Inspiratie voor deze pagina komt uit een prekenserie die ik in september en oktober 2023 hield over ‘De verborgen boodschap van Jezus’ en uit het boek ‘Vrede op aarde’ van Stefan Paas dat eind september 2023 is verschenen. Over dat boek schreef ik een artikel voor het blad Dienst: Vrede op aarde: een nieuw evangelie?

Praktijken en citaten

Als je meer wilt horen over het evangelie van de vrede en over ‘koninkrijk en bekering’ kun je hieronder terecht bij een webinar en een preek. Ook vind je verderop op deze pagina een aantal ‘praktijken van vrede’ en ‘citaten over vrede’

Webinar: het koninkrijk van God en vrede op aarde

In de online cursus ‘De verborgen boodschap van Jezus. Ontdek de geheimen van het koninkrijk van God’ besprak ik tijdens een webinar op 4 oktober 2023 enkele belangrijke gedachten uit het boek van Stefan Paas. Kijk het webinar hieronder terug.

Preek: Gelukkig de vredestichters

Op zondag 15 oktober 2023 (Michazondag) hield ik een preek over ‘Gelukkig de vredestichters’ waarin ik aan het einde aankondigde mee te gaan doen met de Klimaatmars op zondag 12 november 2023 in Amsterdam. Kijk, luister of lees de preek hieronder terug.


Lees hier de preek

Praktijken

Hieronder vind je een verzameling van ‘praktijken van vrede’: dingen die je kunt doen om vrede te vinden, te voelen en te verspreiden. Ik verzamel de geïnspireerd door dit citaat van Stefan Paas:

De soteriologische verlegenheid van veel christenen zou weleens te maken kunnen hebben met verlegenheid met de kerk, of in bredere zin met vitale praktijken van vrede stichten. Waar men geen ervaring heeft met zulke praktijken (of er geen oog voor heeft), raakt men al snel verlegen met Jezus. Het evangelie van God is als zaad dat een akker nodig heeft om te ontkiemen en vrucht te dragen.

Stefan Paas, Vrede op aarde, 383

[Met soteriologische verlegenheid wordt bedoeld: dat veel christenen het moeilijk vinden om woorden te geven aan de betekenis van de uitspraak dat Jezus ons redt (soteriologie is in de theologie de leer over de redding en over Jezus als redder.]

Mediteer over teksten over vrede

Kies een van onderstaande teksten uit en neem tien minuten stilte om de woorden tot je door te laten dringen.

“Ik laat jullie vrede na;
mijn vrede geef Ik jullie,
zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.”
– Johannes 14:27

“Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”
– Mattheüs 5:9

Maar nu bent u, die eens ver weg was,
in Christus Jezus dichtbij gekomen,
door zijn bloed.
Want Hij is onze vrede.”
– Efeze 2:13-14

Wees stil en bid

Neem een moment van innerlijke stilte.
Ga rustig zitten en wordt kalm.
Breng je gedachten tot rust.
Richt je op een diep gevoel van vrede en rust.
Stel je voor dat je omringd bent door een sfeer van sereniteit en harmonie.
Laat het woord ‘vrede’ resoneren in je hart.

Luister de Bergrede

Neem de tijd om de de Bergrede van Jezus (Matteüs 5-7) te beluisteren. Doe dat bijvoorbeeld wekelijks. Reflecteer op de boodschap van vrede, naastenliefde, barmhartigheid en vergeving.

Maak een vredeswandeling

Ga naar buiten en maak een rustige wandeling in de natuur. Laat de kalmerende omgeving van het buitenleven bij je binnenkomen en je ziel raken. Probeer zo een een dieper gevoel van vrede te ervaren. Zie de schoonheid om je heen en wees dankbaar voor de vrede die de natuur uitstraalt.

Verbind je met de natuur

Ga bewust om met de natuur om je heen. Plant bloemen, verzorg een tuin of help bij het behoud van lokale groene ruimtes. Door actief deel te nemen aan het behoud van de natuur, kun je een diepere verbondenheid met vrede ervaren.

Vergeef iemand

Neem de tijd om diepgaand na te denken over eventuele wrok die je koestert en wees bereid om vergeving te schenken. Vergeving kan een krachtige stap zijn naar innerlijke vrede en bevrijding van negatieve emoties die je geestelijk welzijn belemmeren.

Verdiep je in het leven van een vredesleider

Kies een vredesleider die je inspireert. Verdiep je in zijn of haar leven, filosofie en actieve bijdrage aan vrede en harmonie in de samenleving. Denk aan bijvoorbeeld Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Moeder Teresa of Desmond Tutu.

Praat met een vredesactivist

Zoek contact met een vredesactivist in je gemeenschap of daarbuiten en bespreek manieren waarop je actief kunt bijdragen aan vrede en sociale rechtvaardigheid. Leer over de uitdagingen en successen van vredesbewegingen en ontdek hoe je je eigen stem kunt laten horen ten behoeve van een meer vreedzame wereld.

Lees de tekst van het Charter for Compassion

Het Charter for Compassion is een document dat is opgesteld door een multinationale groep van mensen uit verschillende religieuze tradities. Het doel van dit handvest is om de principes van compassie te versterken en te verspreiden binnen de wereldwijde gemeenschappen.

Verdiep je in geweldloze communicatie en oefen ermee

Geweldloze communicatie is een benadering van interpersoonlijke communicatie die is ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg. Het legt de nadruk op empathie, eerlijkheid en het vermogen om op een constructieve manier te communiceren, zelfs in conflictsituaties. Door je te verdiepen in geweldloze communicatie (je zou hier kunnen beginnen), kun je leren om effectiever te communiceren en een dieper begrip van anderen te ontwikkelen.

Loop mee met een klimaatmars

Door deel te nemen aan een klimaatmars toon je publiekelijk steun voor milieubehoud en roep je op tot actie om de klimaatcrisis aan te pakken. Door je stem te laten horen in een vredig protest, draag je bij aan het bewustzijn rond een duurzamere toekomst en een vreedzamer samenleven van alle levende wezens. Meelopen is een vorm van vrede stichten.

Bekijk dit webinar met Stefan Paas

De uitdaging die de kerk steeds weer krijgt, in elk situatie, is om zich te laten inschakelen in Gods Koninkrijk. Dat is een opdracht om mensen van vrede te worden, vredestichters. Hoe kan je in je plaatselijke kerk een bijdrage leveren aan Gods Koninkrijk van vrede? Als je klikt op deze link kom je op een pagina van Weet Wat Je Gelooft waar je een webinar en nog een kortere video van Stefan Paas vindt. Kijk ernaar en laat je erdoor inspireren.

Gelofte van geweldloosheid

“Met erkenning van het geweld in mijn eigen hart, maar vertrouwend op de goedheid en barmhartigheid van God, beloof ik een jaar lang de geweldloosheid van Jezus te beoefenen. Hij leerde ons in de Bergrede: …”. Lees hier de Gelofte van Geweldloosheid en overweeg hoe jij deze gelofte in jouw leven concreet kunt maken.

Laat je inspireren door een podcast

In onderstaande aflevering van De Ongelooflijke Podcast kun je luisteren naar een gesprek over het boek ‘Vrede op aarde’ van Stefan Paas. Speciaal vraag ik je aandacht voor een passage waarin Beatrice de Graaf een pleidooi voert voor “het ontwikkelen van kleine rituelen, kleine praktijken, kleine herhalingen, oefeningen in vrede”. Die passage begint op 1:18:30.

Citaten

Hieronder tref je inspirerende citaten aan rond het thema vrede.

“Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde.”
– Moeder Teresa

“Bidden leidt tot een zuiver hart; een zuiver hart leidt tot liefde; liefde zet je aan tot daden voor je naasten; en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles: zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!”
– Moeder Teresa

“Als we geen vrede hebben, dan komt dat omdat we vergeten zijn dat we elkaar toebehoren.”
– Moeder Teresa

“De voornaamste eigenschap van geluk is vrede, innerlijke vrede.”
– Dalai Lama

“Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een geestesstemming, het is de dispositie voor goede daden, vertrouwen en recht.”
– Spinoza

“Vergeef jezelf dat je geen vrede hebt. Op het moment dat je je onvrede volkomen aanvaardt, wordt die veranderd in vrede. Alles wat je volledig aanvaardt, zal je daar brengen, brengt je vrede. Dat is het wonder van de overgave.”
– Eckhart Tolle

“Als je in vrede wilt komen met je vijand, dan moet je met je vijand gaan werken. Dan wordt hij je partner.”
– Nelson Mandela