De online School voor Spiritualiteit is de plek waar je nieuwe inspiratie op kunt doen voor je leven als Godzoeker. Hier vind je onderwijs en inspiratie in allerlei vormen rond thema’s en praktijken uit de christelijke spiritualiteit zoals gebed, meditatie, lectio divina, contemplatie en stilte.

Stilte, ruimte, diepte

Veel mensen zoeken naar meer stilte, meer ruimte en meer diepte in hun leven. Dit is de plek waar je door middel van inspirerende teksten, online cursussen en webinars, en online workshop, retraites en vieringen gevoed wordt in je zoektocht.

Een plek voor jou

Deze online School voor Spiritualiteit is een plek voor jou als je

  • op zoek bent naar stilte, ruimte en diepte in je leven;
  • wilt groeien in spiritualiteit;
  • je wilt verdiepen in thema’s als stilte, lectio divina, meditatie, contemplatie en gebed;
  • behoefte hebt aan goed onderwijs over spirituele thema’s;
  • graag een online cursus, webinar of retraite volgt die je helpt om met hoofd en hart aandacht te geven aan wat wezenlijk voor je is.

Mijn missie formuleer ik graag met deze woorden: mensen helpen om te leren leven in de Geest van Jezus. En dat vooral door middel van deze drie contemplatieve praktijken: lectio divina, het Jezusgebed en centrerend bidden.

“De cursus bracht me stilte in de tegenwoordigheid van God, genade-momenten, mooi licht en rust. Het centrerend gebed brengt een proces van traumaverwerking op gang, heel veel tranen en een woordloos verwerken – dat vind ik heel bijzonder.” –

een deelnemer van ‘Stil, mijn ziel, wees stil’

Léven in de kerk

Dit platform heeft als domeinnaam levenindekerk.nl. Die naam gaat terug op een wordpress-weblog die ik jaren geleden ben begonnen en die als slogan had: ‘Over léven in de kerk’. Ik wilde daarmee uitdrukken dat de weblog gewijd was aan thema’s die te maken hebben met léven in de kerk: de vitaliteit en levendigheid die je er hoop aan te treffen. Tegelijk klonk ook de betekenis van ‘overleven’ mee: de kerk is niet altijd een gemakkelijk plek om het vol te houden. Toen ik overstapte van die wordpress-weblog naar een website met een eigen domeinnaam koos ik op basis van die slogan voor ‘lévenindekerk.nl’.

Dit platform kan voor jou een online kerkplek zijn, een plek waar je ruimte ervaart om op jouw manier bezig te zijn met geloven, hopen en liefhebben.

Het is goed om deel uit te maken van een lokale kerk. Tegelijk zie ik dat veel christenen in de kerk geen antwoord krijgen op vragen als: Hoe kan ik me oefenen in spiritualiteit? Hoe kan ik praktisch maken wat leven in de Geest van Jezus voor mij betekent? Hoe kan ik mediteren? Hoe kan ik stil worden? Ik hoop dat je daarvoor op deze plek inspiratie vindt, die je vervolgens hopelijk ook weer kunt delen met mensen in je eigen groep of kerk.

“Ik ervaar zó enorm veel zegen door uw cursussen en materialen. Diep dankbaar!”

een deelnemer van ‘Zin in bidden’

Een leven lang leren

Als het om spiritualiteit gaat, hebben we het over iets dat vraagt om een levenslang leerproces. Dat past ook bij het christelijk geloof: de volgelingen van Jezus worden niet voor niets leerlingen genoemd.

Deze School voor Spiritualiteit heeft daarom ook als motto: ‘leren leven in de Geest van Jezus’. Het liefst zou ik zeggen: ‘Een leven lang leren leven in de Geest van Jezus‘. Maar daar wordt het motto een beetje te lang van. 😃

Het gaat hier dus over ‘leven in de Geest van Jezus‘ die zegt: ‘ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid’ (Johannes 10:10).

Het gaat hier ook over leren, want diezelfde Jezus zegt: ‘leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart’ (Matteüs 11:29).

Online leren

Het aanbod van School voor Spiritualiteit is helemaal online. Het begin van de coronaperiode in het voorjaar van 2020 was voor mij aanleiding om een geplande (fysieke) cursus over spiritualiteit (‘Stil, mijn ziel, wees stil‘) online te gaan geven. Tot mijn grote verrassing meldden er zich maar liefst ruim 2000 deelnemers aan.

Ook volgende cursussen trokken vele honderden tot meer dan duizend deelnemers. Dat grote voordeel van online een cursus geven ten opzichte van een fysieke cursus, die toch altijd veel minder deelnemers zal hebben vanwege de beschikbare ruimte én vanwege reistijd, wil ik met deze School voor Spiritualiteit vast blijven houden. Andere voordelen van online zijn:

  • elke deelnemer kan op eigen tijd en tempo een cursus volgen, terwijl het gegeven dat anderen de cursus tegelijkertijd volgen heel stimulerend werkt;
  • via live webinars is er toch ook digitale ontmoeting mogelijk met de docent (en via de chat ook met andere deelnemers), evenals trouwens door vooraf opgenomen video’s (ook al is er geen fysiek contact, deelnemers leren de docent waarschijnlijk online beter kennen dan fysiek);
  • online leren heeft sowieso de wind mee, ook al voordat de coronacrisis uitbrak; online leren heeft de toekomst!

“Heel hartelijk dankjewel voor al die prachtige mails. Het heeft me ongelofelijk veel gebracht. Ruimte, een innerlijk weten… het is goed in mijn binnenste. De weinige woorden die nodig zijn om in Zijn nabijheid te komen en even te ‘zijn’ gewoon – het heeft me veel rust gebracht!

een deelnemer van ‘Zin in bidden’

Spiritueel tekort

Met de School voor Spiritualiteit wil ik ook heel bewust en concreet adresseren wat wel genoemd wordt het ‘spirituele tekort‘ (Koert van Bekkum, Ad de Bruijne), de ‘spirituele schraalheid‘ (Arjan Pleijsier in ‘Zorg voor de ziel’) of de ‘zielsarmoede‘ (Tim Vreugdenhil in ‘Opener dan ooit‘) die breed wordt geconstateerd in kerken en onder christenen.

In spiritualiteit klopt het hart van christelijk geloven, hopen en liefhebben. Maar er zijn altijd weer dynamieken gaande die leiden tot vooral rationalistische of activistische uitdrukkingsvormen van het christelijk geloof. Daarom is het van groot belang dat er welbewust en doelgericht leerprocessen op gang worden gebracht rond spiritualiteit als leven in de Geest van Jezus. Daarin wil de School voor Spiritualiteit een rol spelen.

Contemplatief accent

Christelijke spiritualiteit kent vele verschijningsvormen en is zeer divers. De School voor Spiritualiteit zet vooral een contemplatief accent, wat betekent dat er vooral veel aandacht zal zijn, naast spiritualiteit in het algemeen, voor gebed, stilte, contemplatie en lectio divina als eeuwenoude contemplatieve bijbelleespraktijk.

Lang verlangen

Als startdatum voor de School voor Spiritualiteit is gekozen: 1 september 2021. Daarmee breng ik tot uitdrukking dat het aanbod van de School voor Spiritualiteit, dat het meest concrete begin kreeg in de coronaperiode (5 april 2021 met de eerste online cursus ‘Stil, mijn ziel, wees stil’) nu na (de ingrijpendste fase van) de coronacrisis met alle gevolgen voor kerk zijn, een online vervolg krijgt, omdat online onderwijsaanbod op het gebied van christelijke spiritualiteit de toekomst heeft.

Het verlangen om zoiets als een School voor Spiritualiteit te starten leefde al veel langer bij mij. Sterker nog: een eerste concrete stap zette ik daarvoor in 2010 toen ik met als doelgroep predikanten retraites aanbood in Renovita, een toen net gestart retraitecentrum. Hier kun je daar meer over lezen. Een drietal retraites is destijds ook daadwerkelijk doorgegaan (lees de impressies van de deelnemers). Daarna ontbrak mij de tijd en de ruimte om dit verder uit te bouwen.

Ook droomde ik wel van een ‘School voor Lectio Divina’ waar ik ook een aparte weblog aan wijdde (die nu niet meer actueel is). Ook bestaat al jarenlang deze ruimte op mijn website: Spatium Spiritus, een digitale ruimte om op adem te komen. Bezoekers kunnen er luisteren naar meditatieve muziek of oefenen met meditatie.

Tijd met Jezus

Een van de activiteiten van de School voor Spiritualiteit is: het dagelijkse bijbelmoment ‘Tijd met Jezus. Luisteren in de stilte van de Jezusruimte’. De start van dit aanbod dateert al van 2004 en vormt nu dus een kern van de School van Spiritualiteit. Dagelijks ontvangen abonnees een mail met daarin een uitgeschreven bijbelmoment volgens de vier stappen van de lectio divina. Sinds december 2020 wordt dit bijbelmoment ook in podcastvorm aangeboden. Lees hier meer over Tijd met Jezus.

Mijn naam is Jos Douma (1968). Ik ben predikant van de Plantagekerk in Zwolle, auteur van boeken op het gebied van geloofsbeleving, kerk-zijn, bijbellezen en gebed en initiator van de online School voor Spiritualiteit.

Ik geniet ervan om jou op dit online platform voor diepte, ruimte en stilte nieuwe inspiratie te bieden voor je eigen spiritualiteit.

Mijn missie formuleer ik graag met deze woorden: mensen helpen om te leren leven in de Geest van Jezus. En dat vooral door middel van deze drie contemplatieve praktijken: lectio divina, het Jezusgebed en centrerend bidden.