Deze weken ben ik onder meer bezig met het uitwerken van plannen voor een ‘School voor spiritualiteit’. Als ik dat heel kort omschrijf, doe ik dat zo: een leeromgeving waar theologie en praktijk van spiritualiteit hand in hand gaan. Een wat open formulering dus, want ik denk niet aan een compleet opgetuigde organisatie, maar vooral aan een aanbod voor predikanten om iets te doen aan hun persoonlijke spiritualiteit.

De eerste concrete invulling van deze School voor spiritualiteit zal zijn het aanbieden van een zestal predikantenretraites in het seizoen 2010-2011. Deze retraites (2 keer een 3daagse, 2 keer een 24uurs en 2 keer een dag) zullen plaats vinden in het recent geopende retraitecentrum ‘Safe Haven’ van stichting renoVita. Hieronder geef ik alvast een korte aanduiding van de retraites. De organisatie is nog niet helemaal rond maar dat zal binnen enkele weken wel het geval zijn.

In alle retraites staat een spirituele omgang met de heilige Schrift (lectio divina) en het beoefenen van de stilte (zwijgen voor het Woord) centraal. De eerste retraite is een dagretraite (10.00 tot 20.00 uur) en valt samen met het begin van de Maand van de Spiritualiteit die dit jaar als thema ‘Tijd maken’ zal hebben.

Hieronder vind je de informatie voor de predikantenretraites die in het seizoen 2010-2011 worden aangeboden.  Voor meer  informatie over de retraites en de School voor spiritualiteit  kun je hier terecht: www.josdouma.nl/schoolvoorspiritualiteit.

————–

retraitedag
Mag ik even stilte? Tijd maken om bij God te zijn

Predikanten zijn geroepen om anderen voor te gaan in het leven met God. Maar ze vinden het zelf ook vaak moeilijk om tijd te maken om bij God te zijn. Over dit thema (dat ontleend is aan de Maand van de Spiritualiteit in november) spreken we door. En er wordt geoefend met stil-zijn.

maandag 8 november 2010
10.00 tot 20.00 uur
12 deelnemers

——————-

3daagse retraite
Lectio divina en preekvoorbereiding. Spirituele verdieping van het preekproces

Predikanten zijn meestal goed geschoold in de exegese van Schriftteksten. Maar als het gaat om een meer spirituele omgang met Gods Woord hebben ze behoefte aan verdieping en oefening. Tijdens deze retraite staat een eeuwenoude monastieke vorm van Schriftlezen centraal: de lectio divina. Zowel praktijk als theorie komen ruimschoots aan bod.

woensdag 17 tot vrijdag 19 november 2010
woensdag 16 februari tot vrijdag 18 februari 2011
start op woensdag 10.00 uur, afsluiting op vrijdag 15.00 uur
8-10 deelnemers

—————–

retraitedag
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Zorgen voor je ziel

Wie als predikant zorgt voor de zielen van mensen, moet ook voor de eigen ziel zorgen. Wat houdt dat in? En hoe doe je dat?

woensdag 5 januari
10.00 tot 20.00 uur
12 deelnemers

——————-

24uurs retraite
Zwijgen voor het Woord. De zegen van de stilte

Predikanten ervaren net als alle mensen dat de dagen vaak overvol zijn. Hoe vind je rust om de stilte te zoeken? Hoe word je stil? Tijdens deze retraite wordt geoefend met stil-zijn in de hoop dat je de stilte mee kunt nemen in je dagelijkse werk.

donderdag 6 tot vrijdag 7 januari 2011
woensdag 6 tot donderdag 7 april 2011
begintijd en eindtijd 11.00 uur
8-10 deelnemers

—————–