Sinds het jaar 2000 heb ik regelmatig boeken gepubliceerd. Hieronder vind je die boeken op een rijtje.

 1. Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces (juni 2000)
 2. Op het spoor van meditatie. Bidden luisteren naar Gods Woord (september 2002)
 3. Jezus ontdekken. 33dagenboek (oktober 2004)
 4. Jezus uitstralen. Worden als Hij (september 2005)
 5. Op weg naar Pasen. Jezus ontdekken in de 40dagentijd (december 2005)
 6. Jezus ontdekken in Adventstijd (oktober 2006)
 7. Leven in verbondenheid. De kracht van het kennen van Christus (oktober 2006)
 8. Tijd met Jezus. 366dagenboek (mei 2007)
 9. Genade ervaren. Het verlossende werk van Jezus in je leven (april 2008)
 10. Jezus aanbidden. De glorie van Christus (juni 2008)
 11. In het doolhof van de rouw. 40 Bijbelwoorden die troost bieden (oktober 2008)
 12. Geworteld leven. Christelijke spiritualiteit (oktober 2009)
 13. De ontmoeting. 12 uren met Jezus. Retraiteboek (oktober 2009)
 14. Want van u is het koninkrijk. 366dagenboek (mei 2010)
 15. Als uw woorden opengaan. Mediterend Bijbellezen (november 2010)
 16. Kijken naar de Heer. Veranderen door zijn schoonheid (oktober 2011)
 17. Je bent een mooi mens. Hoe God je karakter vormt (september 2012)
 18. Vrucht van de Geest. Bijbelstudies over Galaten 5 (juli 2013)
 19. Verrast door Jezus. Het Marcusevangelie in 80 dagen (oktober 2012)
 20. Geloven met Petrus. Bijbelstudies over geloof en twijfel (juli 2013)
 21. Op adem komen. Bidden met de Psalmen (november 2014)
 22. Oase. 50 dagen op zoek naar de vrucht van de Geest (maart 2015)
 23. Leven voor de ander. Verlangen naar barmhartigheid (juli 2016)
 24. Verlangen naar het goede leven. Samen lezen, samen delen, samen eten (november 2016)
 25. Zin in bidden. Nieuwe inspiratie voor gebed (februari 2017)
 26. Christus is alles. Honderd en nog wat overdenkingen bij de Kolossenzenbrief (voorjaar 2017)
 27. Lezen voor je leven. Aan de slag met lectio divina – samen met Dom Bernardus (oktober 2017) > meer info
 28. Samen luisteren in de stilte. Lectio divina in 40 oefeningen – samen met Anselm Grün en anderen (februari 2019) > meer info
 29. Luister vandaag naar mijn stem. Gods Woord in jouw leven (november 2019) > meer info
 30. Kijken en luisteren naar Jezus. 40 keer lectio divina – samen met Nadia Kroon en anderen) ( februari 2020) > meer info
 31. Stil, mijn ziel. Gids op de weg van stilte en contemplatie (oktober 2020) > meer info
 32. Tijd met de Psalmen. Luisteren naar de stem van Jezus (juni 2023) > meer info
 33. De kerk als school van de liefde. Bijbelstudies over het liefhebben van God, de ander en jezelf (augustus 2023) > meer info