Het afgelopen seizoen heb ik dagelijks een meditatie geschreven voor Tijd met Jezus. Deze meditaties verschijnen op de site én worden dagelijks naar enkele duizenden abonnees gestuurd (zo’n 3500 actieve lezers).

Dit najaar verschijnt er een nieuw dagboek waarin de teksten van het voorbije seizoen verzameld zijn. De teksten zijn geschreven vanuit het perspectief van God die aan het woord is. Veel abonnees reageerden heel enthousiast toen ik overstapte van de meer beschouwende meditaties die ik jaren had geschreven naar deze directe aanspraak. ‘Zo komt het veel meer binnen.’ ‘Het raakt me veel meer.’ ‘Het is alsof God zelf precies dat zegt wat ik nodig heb.’ Dit is de aanbiedingstekst:

De korte meditaties in dit dagboek zijn geschreven vanuit het perspectief van God die zelf aan het woord is. Deze bijbelse bemoedigingen heeft Jos Douma zo geschreven dat ze uitnodigen om in een sfeer van gebed gelezen te worden. De overdenkingen zijn steeds heel direct aan een bijbeltekst verbonden. Een aansprekend dagboek met een krachtige, persoonlijk boodschap!

De titel van het boek heb ik ontleend aan Psalm 95 vers 7:

Ja, hij is onze God

en wij zijn het volk dat hij hoedt,

de kudde door zijn hand geleid.

Luister vandaag naar zijn stem.

Ga je het boek op je verlanglijstje zetten?

Het verschijnt in de tweede helft van oktober bij uitgeverij Ark Media!

Dit is een voorbeeldmeditatie:

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.
Jakobus 1:5

Wijsheid vragen
Wat kun je soms lang worstelen om tot een goed inzicht te komen, om een wijs besluit te nemen, om te ontdekken welke keuze je moet maken. Ik zie dat je het vaak probeert door zelf heel goed na te denken, er met andere mensen over te spreken of er iets over te lezen. Maar Ik nodig je uit om je rechtstreeks tot Mij te wenden. Vraag Mij om wijsheid, om kennis en inzicht in een concrete situatie of bij een belangrijke beslissing die je moet nemen. Ik geef je dan de wijsheid die je zoekt, zonder voorbehoud en verwijt. Vraag Mij dus om wijsheid.

Ik zal je wijsheid geven.