In mijn bezig zijn met lectio divina word ik al jaren lang geïnspireerd door onderstaande woorden van Paus Benedictus XVI. Hij sprak ze uit ter gelegenheid van het 40jarig bestaan van de constitutie  Dei Verbum.

De paus verwachtte toen veel van een hernieuwde beoefening van de Lectio Divina:

‘Speciaal wil ik in herinnering roepen en aanbevelen de oude traditie van de Lectio Divina: deze zorgvuldige lezing van de Heilige Schrift die gepaard gaat met gebed, leidt tot die intieme dialoog waarin degene die leest de sprekende God hoort, en waarin hij biddend antwoord geeft met een vertrouwensvolle openheid van het hart.’

‘Als deze Lectio Divina op effectieve wijze wordt verbreid, dan zal deze geestelijke oefening – daarvan ben ik overtuigd – een nieuwe geestelijke lente brengen.’

Amen.

Aan het ‘op effectieve wijze verbreiden’ van deze geestelijke oefening wil ik dus graag een bijdrage leveren.

Kijk voor meer verdieping ook eens hier en hier.