Stil-zijn in je huis en in de kerk

Je bent in een kerkdienst. En dan zegt de voorganger: ‘Laten we stil zijn’. Prachtig natuurlijk. Goed idee! Maar jij merkt vooral dat je heel druk bent in je hoofd. Je hebt eigenlijk geen idee wat je met die stilte aan moet. Je bent blij als de stilte weer voorbij is.

Herken je dat? Als je het herkent zul je het waarschijnlijk ook moeilijk vinden om zelf tijd in stilte door te brengen. Je weet gewoon niet goed hoe je dat moet doen.

Deze cursus gaat je de hulp bieden die je nodig hebt om zelf stil te worden. In je huis: als je je stille tijd echt ook stilte-tijd wilt laten zijn. In de kerk: als je stiltemomenten in een kerkdienst ook echt als stiltemomenten wilt beleven (die wat jou betreft niet lang genoeg kunnen duren).

Wat leer je in deze cursus?

 • wat de betekenis van stilte is
 • hoe stilte een eigen ruimte voor ontmoeting met God vormt
 • hoe je in de stilte omgaat met je onrust, de veelheid aan gedachten en andere ruis
 • wat het zogenaamde stiltegebed (of: centrerend gebed) inhoudt en hoe je dat kunt beoefenen
 • eigen stiltemomenten te creëren
 • op een betekenisvolle manier mee te doen in stiltemomenten in een kerkdienst

Voor wie is deze cursus?

 • voor kerkgangers
 • voor stiltezoekers
 • voor Godzoekers
 • voor wie verlangen naar meer diepte, ruimte en stilte in hun leven

Wat krijg je als je met deze cursus meedoet?

 • Gedurende drie weken per week twee keer een mail (op maandag en donderdag) met daarin een les (met onderwijs, oefeningen, inspiratie en ook steeds een kort videofilmpje waarin een onderdeel van het onderwijs naar voren wordt gebracht).
 • Je kunt twee keer meedoen met een online webinar waarin je vragen worden beantwoord, waarin verdieping wordt gegeven en waarin we samen de stilte beoefenen.
 • Als je daar behoefte aan hebt kun je ook een mail sturen met een vraag of iets om te delen; daarop ontvang je dan een persoonlijk antwoord.

De cursus is inmiddels gegeven (van 8 juni tot en met 25 juni 2020). Via onderstaande button vind je alle lessen terug!

Wat kost de cursus?

Je kunt kosteloos meedoen aan de cursus. Na afloop van de cursus wordt er wel om een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd in de vorm van een donatie van een zelf te kiezen bedrag. In dat bedrag kun je de waarde die de cursus voor je heeft tot uitdrukking brengen.

Wanneer begint de cursus?

De oorspronkelijke planning van de cursus was:

 • Les 1: maandag 8 juni
 • Les 2: donderdag 11 juni
 • Les 3: maandag 15 juni
 • Les 4: donderdag 18 juni
 • Les 5: maandag 22 juni
 • Les 6: donderdag 25 juni.

De webinars vonden op deze avonden plaats:

 • dinsdag 16 juni van 20.00 uur tot 21.00 uur
 • woensdag 24 juni van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Wat is kenmerkend voor de cursus?

De cursus wordt gekenmerkt door een mooie verbinding van aan de ene kant verdiepend en inhoudelijk onderwijs en aan de andere kant heel concrete en toepasbare handreikingen voor praktische oefeningen. Daarnaast is er de mogelijkheid van online ontmoeting in webinars waarin je ook verbondenheid ervaart met de cursusleider en met andere cursusdeelnemers. Persoonlijk contact via de mail maakt ook onderdeel uit van de cursus.

Hoeveel tijd ‘kost’ de cursus?

Dat hangt sterk af van de vraag hoe intensief je er zelf mee bezig wilt zijn. Op de dagen dat je een mail ontvangt is het mooi om er drie kwartier tot een uur voor beschikbaar te hebben.

Op de overige dagen is het mooi om dagelijks een kwartier tot een half uur tijd te maken voor oefeningen.

Je kunt de lessen ook in eigen tempo volgen en ‘uitsmeren’ over een langere tijd.

Waarom geef ik deze cursus?

Ik geef deze cursus omdat ik al jarenlang gefascineerd ben door stilte en door een meer contemplatieve manier van christen zijn, met nadruk op rust en inkeer, meditatie en stil-zijn.

Mijn missie formuleer ik graag als volgt: ‘Mensen helpen om in de Jezusruimte te zijn‘ (in de cursus leg ik uit wat ik met ‘Jezusruimte’ bedoel).

De drie kernwaarden die ik waar wil maken in mijn eigen leven en in de cursussen die ik geef zijn: diepte, ruimte, stilte.

Aan een online cursus over ‘Leren om in Gods aanwezigheid te zijn‘ die ik tussen Pasen en Pinksteren 2020 gaf, deden meer dan 2000 deelnemers mee. Hieronder lees je reacties van enkele deelnemers.

Gebed is iets waar ik eigenlijk best moeite mee heb. Maar door deze cursus geef je mij zoveel inzicht en hulp en het gaat vanzelf… de rust… de stilte… Dank je wel.

Hartelijk dank dat je deze cursus met ons wilt delen. Ik kom op adem, vind vrede en mijn ziel terug. God geeft op zijn tijd en manier wat we nodig hebben. Hoe wonderlijk mooi.

Super bedankt voor wat je mij en anderen al jaren wil meegeven. Weet dat ik er veel aan gehad heb en ook veel heb aan wat je nu aan verdiepends meegeeft in de cursus. Ik vind de lessen erg fijn, ook juist in deze verwarrende tijd. En het is in die zin ook een mooie voortzetting van wat ik de jaren door met vallen en opstaan heb mogen leren.