Hier vind je alle lessen van de cursus ‘In deze stilte. Stil zijn in je huis en in de kerk’ (lees de toelichting bij de start van de cursus). De cursus heb ik gegeven van 8 juni tot 25 juni 2020. De cursus bestond uit twee lessen (per mail) per week, twee webinars en een heel aantal video’s.

Via de links hieronder vind je al het materiaal terug. Ik nodig je van harte uit om de cursus nu zelf in eigen tijd en tempo te volgen. Je mag het materiaal van de cursus kosteloos gebruiken. Wel kun je als je de cursus hebt doorlopen een donatie doen.

De lessen

Hieronder vind je de links naar de zes lessen. De trefwoorden geven globaal de inhoud van de les aan.


Lied: ‘In deze stilte’ – Over Stilte en stil-zijn – Wees stil en weet (Psalm 46) – Stil zijn met je smartphone – Oefeningen


Voor wie doe ik het? – Lied: ‘Wij worden stil’ – Stilte in de kerk – Trek je terug in je huis (Matteüs 6:6) – Oefeningen


Centrerend bidden – Lied: Ruimte voor U – Ademen – Keer u stil tot God (Psalm 62:6) – Oefeningen


Samen stil – De Jezusruimte – Lied: Be Still (Taizé) – Het is stil in de kerk – Kom naar mij (Matteüs 11:28) – Oefeningen


De weg en het doel – De drie trappen van stilte – Lied: Wees stil en weet – Laten we stil zijn… – Ik ben stil geworden (Psalm 131:1-2) – Met een gebedszin in de stilte – Oefeningen – Besef van Gods tegenwoordigheid


Op weg gaan – Lied: Ubi Caritas – Stil zijn in de kerk – Spaarzaam met je woorden (Prediker 5:1) – Vier gevaren van praten – Gebedszinnen – Oefenen en discipline


Video’s

Alle video’s bij deze cursus vind je hier bij elkaar.

Doneren

Met een donatie draag je bij in de kosten die zijn gemaakt voor de cursus én kun je je waardering voor de cursus tot uitdrukking brengen. Mocht je geen financiële ruimte hebben dan is het geen enkel probleem om niet te doneren!