• Wie is Jezus eigenlijk?
  • Ken ik hem wel zoals hij is?
  • Hoe kan ik op weg naar Pasen dichter bij hem komen?

In het boek ‘Jezus ontdekken’ word je als lezer op een persoonlijke en liefdevolle manier mee genomen op een ontdekkingstocht. Want het leven van een gelovige kan nog zoveel mooier en voller worden als Jezus daarin echt centraal komt te staan.

In de 40dagentijd komt de inhoud van dit boek online beschikbaar voor een leestraject in de weken voorafgaand aan Pasen 2023. Vanaf maandag 6 maart word je 33 dagen lang geholpen om een persoonlijke relatie met Jezus te ontwikkelen of om daarin verder te groeien.

Opzet

De opzet van het leestraject is als volgt:

  • Vanaf maandag 6 maart ontvang je dagelijks een mail (’s morgens om 5 uur) met daarin de link naar de Dag die aan de beurt is.
  • Je kunt de teksten Jezus ontdekken online lezen.
  • Elke dag biedt iets om te doen, een tekst om te leren en een gebed om te bidden.
  • In de mail vind je ook een korte podcast met daarin een citaat van de betreffende Dag van Jezus ontdekken.
  • Er zal een startwebinar zijn op zondag 5 maart om 19.30 uur via YouTube
  • Er is ruimte om gedurende het leestraject via een vragenformulier vragen te stellen. Deze vragen worden meegenomen in een webinar ergens in het tweede deel van het traject of krijgen een beantwoording in korte podcasts die gemaakt wordt bij dit leestraject.

Kosten

Aan het meedoen aan dit leestraject zijn vooraf geen kosten verbonden. Na afloop zal er een donatie worden gevraagd met als richtlijn 10 euro. Maar ook als je geen of weinig financiële middelen hebt, is het helemaal prima als je meedoet zonder na afloop een donatie te geven!