• Wil je je verdiepen in de belangrijkste toespraak die ooit is gehouden?
 • Wil je proeven van het nieuwe leven dat Jezus voor je in petto heeft?
 • Wil je Jezus leren kennen als je wijsheidsleraar?

Doe dan mee met deze online cursus die wordt gegeven door twee predikanten die beide enthousiast zijn over de Bergrede van Jezus als bron van het goede leven vandaag!


[Lees het Persbericht!]

Bas van der Graaf

Ds. Bas van der Graaf (PKN Huizen): “Jezus is ongetwijfeld een van de grootste spirituele leraren uit de geschiedenis, maar weten we eigenlijk wel wat hij precies leerde? En belangrijker nog: hebben we wel eens echt geprobeerd zo’n levensles van hem in praktijk te brengen? Het is mijn groeiende verlangen mensen vandaag een kans te geven die levensvraag te beantwoorden. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat Jezus de beste leraar van het echte goede leven is die je je maar kunt indenken. Wie verlangt naar innerlijke transformatie kan bij hem terecht.”

Jos Douma

Ds. Jos Douma (NGK Zwolle Plantagekerk): “In een wereld die gekenmerkt wordt door crises en polarisatie is er weinig dat belangrijker is dan: karaktervorming. Hoe kunnen we als mensen verschil maken op de manier van Jezus? Hoe kunnen we ons door de Geest van Jezus laten vormen tot mensen die vredestichters zijn, nederig, zachtmoedig en kwetsbaar? De christelijk kerk heeft met de Bergrede van Jezus goud in handen, en het is de hoogste tijd om dat goud opnieuw te ontdekken en te waarderen. Laat je door Jezus aanspreken en transformeren!”

Informatie over de cursus

 • De cursus wordt gegeven tussen Pasen tot Pinksteren 2024 (van maandag 1 april tot en met vrijdag 17 mei 2024).
 • Je ontvangt wekelijks twee keer een mail met daarin het lesmateriaal van de betreffende week.
 • Het lesmateriaal bestaat uit: (preek)podcasts, geschreven teksten, uitleg en achtergronden, reflectievragen, oefeningen, opdrachten, korte video’s enzovoort.
 • Er zullen zeven live webinars (via YouTube) worden gehouden. Hieronder vind je de data!
 • Er wordt veel materiaal aangeboden, maar je kunt als deelnemer helemaal zelf bepalen hoe intensief je daarmee aan de gang wilt gaan. Je kunt de cursus zien als een schatkist die in de loop van zeven weken gevuld wordt met mooie materialen waaruit je zelf een keuze kunt maken. Het materiaal blijft na de cursus online beschikbaar zodat je er later ook op terug kunt grijpen.
 • De cursus wordt gegeven binnen de online School voor Spiritualiteit. Jos Douma en Bas van der Graaf werken voor deze cursus samen.

Kosten

Aan het meedoen met deze online cursus zijn vooraf geen kosten verbonden. Na afloop zal er een donatie worden gevraagd met als richtlijn 25 euro. Maar als je geen of weinig financiële middelen hebt, is het ook prima als je meedoet zonder na afloop een donatie te geven!

Meer informatie

De cursus duurt zeven weken. In de eerste week kijken we naar de Bergrede als geheel. En de volgende zes weken zijn steeds gewijd aan een onderdeel van de Bergrede. Dat gaat er ongeveer zo uitzien (globale thema’s):

 1. WEEK 1 (vanaf 1 april) Inleiding: kaders en sleutels (Mattheus 4:1-11; 12-25)
 2. WEEK 2 (vanaf 8 april) Identiteit en roeping (Mattheüs 5:1-12; 13-16)
 3. WEEK 3 (vanaf 15 april) Overvloedige gerechtigheid als vervulling van de thora (Mattheüs 5:17-48)
 4. WEEK 4 (vanaf 22 april) Valse zekerheid van reputatie (Mattheüs 6:1-18)
 5. WEEK 5 (vanaf 29 april) Valse zekerheid van aardse schatten (Mattheüs 6:19-34)
 6. WEEK 6 (vanaf 6 mei) Leven in gemeenschap: niet oordelen en durven vragen (Mattheüs 7:1-12)
 7. WEEK 7 (vanaf 13 mei) Horen en doen (Mattheüs 7: 13-29)

Zeven webinars

De planning voor de zeven webinars zie je hieronder. Het is geen probleem als je er niet live bij kunt zijn: elk webinar is direct na afloop terug te kijken op een tijdstip waarop het jou beter past.

Webinar 1dinsdag 2 april19.30-20.30 uur
Webinar 2woensdag 10 april19.30-20.30 uur
Webinar 3dinsdag 16 april19.30-20.30 uur
Webinar 4maandag 22 april19.30-20.30 uur
Webinar 5maandag 29 april19.30-20.30 uur
Webinar 6dinsdag 7 mei19.30-20.30 uur
Webinar 7dinsdag 14 mei19.30-20.30 uur