PKN-predikant en NGK-predikant komen samen met online cursus over de Bergrede als bekeringsweg

Tussen Pasen en Pinksteren 2024 geven de predikanten Bas van der Graaf (PKN Huizen, Nieuwe Kerk) en Jos Douma (NGK Zwolle, Plantagekerk) samen een online cursus over de Bergrede van Jezus. Zij zijn ervan overtuigd dat kerken en christenen vandaag de dag vóór alles nodig hebben het eigen onderwijs is van Jezus over het goede leven en over de vorming van mensen naar Gods beeld.

Leraar

Bas van der Graaf: “Jezus is ongetwijfeld een van de grootste spirituele leraren uit de geschiedenis, maar weten we eigenlijk wel wat Hij precies leerde? En belangrijker nog: hebben we wel eens echt geprobeerd zo’n levensles van Hem in praktijk te brengen?”

Jos Douma: “In een wereld die gekenmerkt wordt door crises en polarisatie is er weinig dat belangrijker is dan: karaktervorming. Hoe kunnen we als mensen verschil maken op de manier van Jezus? Hoe kunnen we ons door de Geest van Jezus laten vormen tot mensen die vredestichters zijn, nederig, zachtmoedig en kwetsbaar?”

Geraakt

Beide predikanten zijn al vele jaren geraakt door het onderwijs van Jezus in zijn bekendste toespraak. Zij geloven dat het thema van de bekering, dat weer op de agenda van de kerken staat, praktisch geconcretiseerd wordt in het onderwijs van Jezus over leven in het koninkrijk van God. “Het gaat er niet zozeer om dat we spreken óver bekering, maar dat we ons door Jezus laten uitnodigen om ons daadwerkelijk te bekeren tot een leven dat wordt getransformeerd door de boodschap van Jezus’ Bergrede.”

Missionair en spiritueel

Bas van der Graaf ziet in de Bergrede van Jezus vooral ook een kans om als kerk dicht bij de zinzoekers van vandaag te komen. “Velen verlangen naar een betekenisvol leven van wijsheid, rust en overgave en zien onvoldoende dat het daar precies over gaat in het onderwijs van Jezus. Jezus ontdekken als wijsheidsleraar vormt een inspirerende toegang tot het christelijk geloof.”

Jos Douma is al jaren bezig met de thematiek van contemplatieve spiritualiteit en biedt binnen de School voor Spiritualiteit online cursussen en webinars aan, deze keer dus samen met Bas van der Graaf. “Voor mij vormt Jezus’ oproep in het centrum van de Bergrede om de weg naar binnen te gaan en zich innerlijk te laten vormen door de Geest van de Vader, het hart van Jezus’ onderwijs. Het koninkrijk van God is ín ons!”

Inschrijving

De inschrijving voor de cursus is per 1 maart 2024 geopend. De deelnemers worden in de cursus uitgedaagd om het transformerende onderwijs van Jezus niet alleen te horen maar ook in praktijk te brengen. 


EINDE PERSBERICHT

Contactgegeven: