Drie boeken vol inspiratie voor discipelschap

Jezus is het begin van alle discipelschap.
En hij is er ook het einde van.
Daarom gaan deze drie boeken voor leerlingen van Jezus over hém!


Discipelschap (op Jezus vertrouwen en Hem volgen) is een belangrijk thema voor elke kerk en elke christen. Er is een breed verlangen om bezig te zijn met de opdracht die Jezus heeft gegeven: leerlingen maken (Matteüs 28:18-20). En dat vraagt er uiteraard ook om dat je zelf leerling bent en steeds meer wordt.

Tussen 2004 en 2008 schreef ik een drieluik van boeken over Jezus. Het woord discipelschap kwam in die boeken niet voor, omdat dat woord voor mij toen geen bijzondere rol speelde. Achteraf zie ik dat wat er in die drie boeken aan de orde komt niets anders is dan: inspiratie om als discipel van Jezus te leven!

De drie boeken beschrijven in wezen drie fases in discipelschap:

  • De eerste fase is het ontdekken van Jezus: Wie is hij? Hoe leer ik door Jezus de drie-enige God kennen? Hoe kan ik hem leren vertrouwen?
  • De tweede fase is die van het aanbidden van Jezus: Hoe kan het groot maken van Jezus in mijn leven inhoud krijgen? Hoe kan ik groeien in mijn bewondering voor hem?
  • En de derde fase van discipelschap is het uitstralen van Jezus: Hoe kan ik in de praktijk zo leven dat mensen iets van Jezus in mij zien? Hoe kunnen door mijn levensstijl andere mensen uitgenodigd worden om Jezus te leren vertrouwen en volgen?

In september 2015 zijn deze drie boeken in een nieuw jasje opnieuw verschenen Van harte hoop ik dat deze Jezustrilogie een inspiratiebron mag vormen voor iedereen die meer wil leren leven als discipel van Jezus!

Jos Douma