Het boek ‘Jezus ontdekken’ is heel goed te gebruiken in een wat breder opgezet gemeenteproject. Want de gemeente van Christus is bij uitstek de plek om Hem beter te leren kennen.

Lokale kerk

Ik geloof van harte dat de Heilige Geest het gaat zegenen als een lokale kerk besluit, onder leiding van de kerkenraad (of de oudstenraad of welke benaming daarvoor ook gebruikt wordt), om een periode van vijf weken, beginnend en eindigend op een zondag) uit te kiezen met als doel: samen als kerk van Jezus groeien in het kennen van Christus, die het Hoofd is van de gemeente.

Voorbereiding

Zo’n gemeenteproject, dat uiteraard wel enige voorbereidingstijd vraagt, heeft als kern dat zoveel mogelijk gemeenteleden 33 dagen lang dagelijks uit ‘Jezus ontdekken’ lezen, en dat de zondagmorgendiensten van de gemeente alle in het teken staan van het leren kennen van Christus.

Opzet

Globaal kan het project als volgt worden opgezet:

  • Eerste zondag: startzondag over ‘Niemand is als hij’
  • Eerste maandag: beginnen met lezen uit het boek (Dag 1)
  • Tweede zondag: gemeentedienst over ‘Jezus, sprekend zijn Vader’
  • Derde zondag: gemeentedienst over ‘De levende Christus’
  • Vierde zondag: gemeentedienst over ‘De komende Christus’
  • Vijfde zondag: gemeentedienst over ‘In de Geest van Jezus’
  • Laatste vrijdag: eindigen met lezen uit het boek (Dag 33)
  • Zesde zondag: gemeentedienst over ‘Worden als hij’

Download: Schema voor gemeenteproject (PDF)

Gemeenteweekend

Hoe meer onderdelen van het gemeenteleven in deze periode zijn afgestemd op de thematiek van het gemeenteproject, hoe krachtiger de uitwerking zal zijn. Het zou mooi zijn om vanaf de laatste vrijdagavond tot en met de zondag een gemeenteweekend of gemeenteretraite te hebben, met ook op de zaterdag activiteiten in de vorm van workshops, ontspanning en een gezamenlijke maaltijd.

Kerk van Jezus

Groeien in het kennen van Christus is niet maakbaar. God schenkt het door zijn Geest op het gebed. Dat sluit onze inspanningen niet uit maar in. Daarom hoop ik dat dit gemeenteproject ‘Jezus ontdekken. 33 christocentrische dagen’ in veel plaatselijke kerken en gemeenten nieuwe inspiratie mag brengen om kerk van Jezus te zijn in de 21e eeuw.