Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen.

Matteüs 5:1-2

Overdenken

Het is Pasen: Jezus leeft! Ook wij kunnen nu een nieuw begin maken als opgestane mensen. Dat doen we door 50 dagen lang te luisteren naar Jezus’ stem in de Bergrede. Hier laat Jezus zien hoe het nieuwe leven er in de dagelijkse praktijk uitziet. Hier vertelt Jezus over het koninkrijk van God: Gods nieuwe wereld hier op aarde. En dat gebeurt op een berg. Het is dezelfde berg waar de leerlingen van Jezus naartoe gaan na Jezus’ opstanding, in Galilea. Want leerling zijn van de opgestane Heer betekent: elke dag opnieuw luisteren naar zijn onderricht. Zo wordt de Bergrede dé wegwijzer naar het nieuwe leven op aarde zoals in de hemel.

Bidden

Heer Jezus, ik aanbid U omdat u lééft! Ik wil ook leven, nieuw leven. Open mijn oren voor uw onderricht in de Bergrede. Amen.

Reflecteren

Hoe helpt de Bergrede je om Pasen te vieren?


Citaat over de Bergrede

Het herstel van de kerk komt zeker voort uit een nieuw soort monnikendom, dat met het oude slechts de onvoorwaardelijkheid van een leven volgens de Bergrede in navolging van Christus gemeenschappelijk heeft. Ik denk dat het tijd is hiervoor mensen bijeen te brengen.

Dietrich Bonhoeffer


Terug naar de overzichtspagina