Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

Matteüs 5:13

Overdenken

Leerlingen van Jezus krijgen nu iets moois te horen. Jezus opent hun ogen voor de invloed die ze hebben in deze wereld. Dat is in elk geval de bedoeling. Zoals zout eten smakelijk maakt, zo zijn de leerlingen van Jezus aanwezig om de wereld op smaak te brengen. Hoe? Precies door wie ze zijn: als mensen die nederig zijn, als mensen die vrede stichten, als mensen die verlangen naar gerechtigheid, als mensen die zuiver van hart zijn. Maar Jezus waarschuwt ook: zorg dat je je smaak niet verliest. Want dan ben je als leerling van Jezus je belangrijkste functie kwijt: smaakmaker zijn in een wereld waar nog zoveel verbeterd kan worden.

Bidden

Heer Jezus, dank u dat u ons als uw leerlingen zo noemt: zout in de wereld. Help me om een smaakmaker te zijn. Amen.

Reflecteren

Hoe kun jij vandaag een smaakmaker zijn voor Jezus?


Citaat over de Bergrede

Door de geschiedenis heen heeft men meestal gedacht dat Jezus in de Bergrede wetten heeft gegeven. Dat is een rampzalige gedachte, want als dat alles is wat Hij hier doet, zijn het wetten waaraan we ons onmogelijk kunnen houden. Het streven om je aan wetten te houden blijkt van nature tot mislukken gedoemd; wat er werkelijk moet gebeuren, is dat we van binnenuit veranderen. Als we uitsluitend proberen ons aan de wet te houden, dan proberen we eigenlijk een appelboom peren te laten dragen door de peren vast te binden aan de takken van de appelboom.
Dallas Willard


Terug naar de overzichtspagina