Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Matteüs 5:14-16

Overdenken

Jezus volgen betekent dat je mag baden in het licht. Zonnebaden, zo zou je het ook kunnen noemen, want Jezus is als de stralende zon. Zijn warmte en zijn licht zetten het leven van zijn volgelingen in een heel nieuw perspectief. Dat perspectief wordt door Jezus aangeraakt als hij ons oproept om ons licht te laten schijnen. Welk licht is dat? Het is in elk geval niet ons eigen licht, maar het licht dat in ons hart is gaan schijnen sinds de ontmoeting met Jezus. Het gaat niet om onze persoonlijke uitstraling maar om de uitstraling van Jezus door ons heen. Als hij het licht voor de wereld is kunnen ook wij in verbondenheid met hem licht voor de wereld zijn.

Bidden

Heer Jezus, dank u dat u het licht voor de wereld bent. Geef dat uw licht ook door mij heen mag stralen in deze wereld. Amen.

Reflecteren

Hoe kun jij vandaag licht voor de wereld zijn?


Citaat over de Bergrede

Het doel van de Bergrede – wat heel sterk naar voren komt in de laatste verzen – is mensen een hoopvolle, realistische kijk te geven op het aardse leven, door in concrete bewoordingen te verduidelijken wat de aard is van het koninkrijk waarin ze nu worden uitgenodigd door Jezus’ oproep: ‘Bekeer je, want je krijgt nu de mogelijkheid om te leven in het koninkrijk van de hemel.’ We moeten de verschillende onderdelen van de toespraak zien in het licht van dit ene doel. We moeten ze niet lezen als de ene losse uitspraak na de andere. We moeten voor ogen houden wat het overkoepelende plan is voor het leven, want daarin vinden de verschillende onderdelen van de toespraak hun betekenis.
Dallas Willard


Terug naar de overzichtspagina