Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

Matteüs 5:20

Overdenken

Jezus heeft weinig goede woorden over voor de schriftgeleerden en farizeeën. Het zijn de mannen van de wet. Nu heeft Jezus niets tegen de wet, integendeel: hij komt om de wet te vervullen. Maar de wet zoals die door de schriftgeleerden en farizeeën wordt gehanteerd is hem een gruwel. Het is de wet van de moralisten die anderen de maat nemen: als je je hier aan houdt en als je dat maar doet, dan mag je er zijn. Het is de wet van de hoogmoedigen die zichzelf op de borst kloppen omdat ze het zo goed doen. In hun handen wordt de wet een zweep, een keurslijf. In de handen van Jezus wordt de wet een en al uitnodiging om te participeren in het koninkrijksleven dat hij mogelijk maakt.

Bidden

Heer Jezus, leer me de gerechtigheid van de wet van uw koninkrijk kennen.

Reflecteren

Hoe kan jouw gerechtigheid groter worden?


Citaat over de Bergrede

Wanneer wij bij voorbaat alles wat in de Bergrede staat ‘onmogelijk’ noemen, op grond van de zondigheid van de mens of op grond van een zogenaamd ‘realistische’ kijk op de wereld, dan sluiten wij ons af van de kracht van het ethos, dat in de Bergrede leeft. Men mag van de gemeente van Christus verwachten, dat zij zich hier niet voor afsluit. De gemeente mag Jezus op Zijn woord geloven: deze reinheid, deze liefde, deze waarachtigheid, deze zelfverloochening, zij gaan gebeuren op deze wereld, omdat het Koninkrijk van God nabij is, altijd nabij in Christus, in wie het op persoonlijke wijze aanwezig is.
J. de Graaf


Terug naar de overzichtspagina