Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Matteüs 5:48

Overdenken

Jezus brengt hier zijn onderwijs tot nu toe terug tot de kern: we moeten volmaakt zijn zoals onze hemelse Vader. Die hemelse Vader is volmaakt goed. Dat komt tot uitdrukking in zijn liefde voor iedereen: vrienden én vijanden, goede mensen én slechte mensen. Daarin is hij volmaakt. En Jezus zegt niets minder dan dit: ook jullie, als mijn leerlingen en als kinderen van God, moeten daarin volmaakt zijn. Hij bedoelt niet dat we zonder zonde zullen zijn. Maar wel: als je je helemaal richt op je Vader, als je vervuld bent met de Geest, als je mij volgt als je Heer, dan word je een goed mens. Dan ga je lijken op je Vader die van alle mensen houdt.

Bidden

Heer Jezus, ik besef dat wat U hier vraagt buiten mijn eigen mogelijkheden ligt. Alleen U bent goed. Laat uw goedheid in mij zijn. Amen.

Reflecteren

Waaraan merk je dat Gods volmaaktheid doorwerkt in jouw leven?


Citaat over de Bergrede

De onderliggende oproep van de Bergrede is een oproep tot een spirituele revolutie, en dat lijkt me in ieder geval het meest urgente project voor onze tijd. We hebben dringend behoefte aan een kompas dat niet alleen op de beursberichten en de economische groei is gericht, en aan een waardenschaal die de cultuur van ego- en eigenbelang van individuen en groepen, partijen en volkeren overstijgt. De Bergrede biedt zo’n kompas voor hoe we onze ziel redden, de samenleving transformeren en de aarde leefbaar houden. Ze biedt zodoende een grondwet voor geluk, niet alleen mijn geluk maar dat van alle levende wezens.
Hein Stufkens


Terug naar de overzichtspagina