Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Matteüs 6:14-15

Overdenken

Jezus zegt hier nog meer over de bede ‘vergeef ons onze schulden’. Blijkbaar is dat een belangrijk onderwerp in Gods nieuwe wereld. Als er op dit gebied iets mis gaat, kunnen we de overvloed van het leven met de koning niet ervaren. Want het is niet alleen belangrijk om de vergeving te leren ontvangen van de Vader. Het is ook belangrijk dat we de misstappen die anderen hebben begaan kunnen vergeven. Want dat biedt een basis in ons leven om ook de vergeving van de Vader te ontvangen. Anders gezegd: wrok die in ons leven blijft zitten, laat zien dat we zelf nog niet ervaren wat het betekent om vergeving te ontvangen.

Bidden

Vader in de hemel, leer me nog meer verlangen naar vergeving geven en ontvangen. Amen.

Reflecteren

Welke misstappen moet jij andere mensen vergeven?


Citaat over de Bergrede

De Bergrede, met haar radicalisering van de wet en de moraal, haar ongehoorde voorbeelden van liefde-in-de-praktijk, haar nadruk op de daad, die niet kan worden misverstaan, haar eis van een overvloediger gerechtigheid dan die der Farizeeën, deze Bergrede behoort tot het evangelie. Wie de Naam van Christus belijdt, belijdt niet alleen Zijn Menswording, Zijn Kruis en Opstanding, belijdt niet alleen de Verzoening, de Verlossing en de Voleinding door Hem, maar hij belijdt Jezus Christus als zijn Heer en Gebieder en hij gelooft in Zijn onderwijzing.
J. de Graaf


Terug naar de overzichtspagina