Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Matteüs 6:24

Overdenken

Kan het echt niet? Trouw zijn aan twee heren tegelijk? Zou je niet God op zondag en de mammon (geld en materiële zaken) tijdens de rest van de week kunnen dienen? Of met een half hart God en met een half hart de mammon? Of God met je lippen en de mammon met je hart? Het zal allemaal wel voorkomen. Maar het kan niet, zegt Jezus. Als je hem volgt, als je verlangt naar een betere wereld, dan kan dat alleen door radicaal te kiezen. Eer God alleen. Dat zegt Jezus. Eer God alleen. Laat niet het geld (of iets anders) je heer zijn, maar alleen de Heer zelf.

Bidden

Heer Jezus, laat het me zien als ik niet volledig op God vertrouw en me niet volledig aan hem toewijd. U wil ik volgen! Amen.

Reflecteren

Welke plek heeft geld (of een andere afgod) in jouw leven?


Citaat over de Bergrede

De meeste christelijke kerken hebben ongelooflijk veel tijd gestoken in het zich zorgen maken over verbale en rituele orthodoxie – de officiële leerstukken en liturgieën. We moeten eerlijk zijn en toegeven dat de kerk zich veel minder heeft gefocust op de praktijken van de Bergrede en op datgene waar Jezus de meeste tijd mee bezig was: mensen aanraken en genezen, rechtvaardigheid en inclusiviteit in praktijk brengen, wegen van compassie en geweldloosheid onderwijzen en uitleven.
Richard Rohr


Terug naar de overzichtspagina