Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.

Matteüs 6:25-28

Overdenken

Maak je geen zorgen. Dat is nu precies wat we wel doen. We maken ons zorgen over van alles en nog wat. Over eten en drinken, over ons inkomen, over onze relaties, over onze gezondheid, over onze toekomst. Jezus weet dat. Als hij zegt: ‘Maak je geen zorgen’, dan weet hij dat we dat wel voortdurend doen: ons zorgen maken. En het is eigenlijk een onmogelijke opgave: je geen zorgen maken. Maar Jezus zegt het. En daarin zit precies wat we nodig hebben. Dat we ons richten op Jezus, naar hem luisteren, naar hem kijken. En erop vertrouwen dat wat hij zegt goed voor ons is. Dus: maak je geen zorgen.

Bidden

Heer Jezus, ik maak me voortdurend zorgen. Leer me om u echt te horen als u me aanmoedigt om me geen zorgen te maken. Amen.

Reflecteren

Waarover maak jij je zorgen? Hoe kun je je daarin meer richten op Jezus?


Citaat over de Bergrede

Als God de wereld weer op orde wilde brengen – dat is wat de zaligprijzingen uit de bergrede duidelijk maken – stuurt hij geen tanks. Hij stuurt zachtmoedigen, gebrokenen, mensen die naar gerechtigheid hongeren, vredestichters, mensen die zuiver van hart zijn, enzovoort. In deze vreemde, duistere nieuwe wereld, hebben we grote behoefte aan nieuw licht. Jezus van Nazareth bracht dat licht lange tijd geleden. De wereld en ook de kerk vonden het licht te verblindend. En we hebben ons best gedaan het licht te bedekken door druk te praten over onze persoonlijke spiritualiteit in het heden een een ‘hemelse’ verlossing in de toekomst. Maar toen Jezus ons leerde bidden dat Gods koninkrijk zou komen, en dat zijn wil zou worden gedaan op aarde zoals in de hemel, meende hij dat werkelijk. Toen hij zei dat hij alle macht had ontvangen op aarde en in de hemel, meende hij ook dat. We zijn nog maar nauwelijks begonnen om uit te zoeken hoe dit in de praktijk zou moeten uitwerken.
Tom Wright


Terug naar de overzichtspagina