Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Matteüs 6:33

Overdenken

Waar ben je mee bezig? Die vraag komt naar je toe als je luistert naar deze woorden van Jezus. Ben je bezig met al die dingen op aarde waar je je zorgen over maakt? Of richt je je aandacht allereerst op Gods koninkrijk, die betere wereld die begint bij Jezus? Die wereld waar God zelf vrede en recht brengt, liefde en goedheid. Het is de werkelijkheid waarin Jezus koning is en God onze Vader en de heilige Geest onze enige echte bron van leven. Als je daarnaar zoekt en je er met hart en ziel op richt, dan zul je merken dat al het andere ook op zijn plek gaat vallen. Want God zorgt en geeft!

Bidden

Heer Jezus, open mijn hart en mijn ogen vandaag weer voor Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel! Amen.

Reflecteren

Waarin zie jij al iets van Gods koninkrijk?


Citaat over de Bergrede

Het hart van het onderwijs over van deugd vervuld, rechtschapen leven om gewone mensen te oprecht te leren groeien in heiligheid, is de Bergrede. En het hart van de Bergrede is de wet van de liefde – de ‘koninklijke wet’ – zoals Jakobus haar noemt. Niets beschrijft het leven in heiligheid beter of mooier. Het woord liefde is zo compact, dat het uiteengezet en uitgesponnen moet worden, en dit is wat Jezus doet in zijn beroemde rede. Het deugdelijke leven dat in dit onderwijs weerspiegeld wordt, is meer geleid door de rijpheid van de liefde dan door de onrijpheid van wetticisme.
Richard Foster


Terug naar de overzichtspagina