Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten

Matteüs 5:5

Overdenken

Zachtmoedig zijn. Kiezen voor zachtheid in een harde wereld. Waar brengt dat je eigenlijk? De ervaring leert dat mensen gemakkelijk over je heen lopen als je zachtmoedig bent. Als je niet voor jezelf opkomt. Als je niet assertief bent. Aardig en zacht zijn brengt je niet ver in een samenleving waar brutalen de halve wereld hebben. Maar Jezus kijkt anders. Zachtmoedigheid is in de betere wereld van zijn koninkrijk juist de weg waarlangs je het beloofde land zult ontvangen van God. Want vriendelijk en mild zijn zet je op het spoor van het goede leven zoals Jezus dat voor zich ziet. Wil je gelukkig zijn? Zoek je geluk dan bij Jezus door in zijn naam zachtmoedig te zijn.

Bidden

Heer Jezus, wijs me de weg van zachtmoedigheid in deze harde samenleving. Maak me mild en vriendelijk. Amen.

Reflecteren

In welke situatie kun jij vandaag zachtmoedig zijn?


Citaat over de Bergrede

De Bergrede is bedoeld voor alle christenen. Het biedt een volmaakt beeld van het leven in het koninkrijk van God. Daarom heb ik er ook geen enkele twijfel over dat Matteüs deze toespraak om die reden aan het begin van zijn evangelie heeft geplaatst. Het wordt algemeen erkend dat Matteüs zijn evangelie schreef voor Joden. Dat was zijn specifieke bedoeling. En wat wilde Matteüs benadrukken? Dat het koninkrijk van de hemel niet een materialistisch concept was, zoals de Joden dachten, gericht op politieke emancipatie, maar dat het koninkrijk van de hemel in essentie spiritueel was. Het koninkrijk is primair iets binnen in ons. Het is dat wat ons hart en ons verstand en ons gedrag leidt en regeert.

Martin Lloyd-Jones


Terug naar de overzichtspagina