Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Matteüs 7:13-14

Overdenken

Jezus spreekt hier heel zwart-wit. Er is een smalle weg met een nauwe poort en een brede weg met een brede poort. Zijn woorden doen denken aan de allereerste Psalm die Jezus zelf ook goed gekend zal hebben: ‘Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan ​tafel​ zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.’ De smalle weg is moeilijk als we die willen gaan zonder Jezus en zonder zijn Geest en Woord. Maar met hem blijkt het een mooie weg te zijn. De weg van het geluk. Kies die weg!

Bidden

Heer Jezus, U laat mij duidelijk kiezen. Leer me om te kiezen voor de nauwe poort en de smalle weg. In de kracht van uw Geest. Amen.

Reflecteren

Wat vind jij moeilijk en mooi aan de smalle weg met de nauwe poort?


Citaat over de Bergrede

Jezus sprak de Bergrede niet uit opdat wij in wanhoop de wenkbrauwen zouden fronsen over ons falen om de volmaaktheid te bereiken. Hij gaf die om ons daarmee Gods Ideaal mee te delen waarnaar we altijd moeten blijven streven, maar ook om ons te laten zien dat niemand van ons dat Ideaal ooit zal bereiken. De Bergrede dwingt ons ertoe de grote afstand die er is tussen ons en God te erkennen en maakt ons duidelijk dat iedere poging om de afstand te verkleinen door de eisen te matigen gedoemd is te mislukken. De ergste tragedie zou zijn om de Bergrede te vervormen tot een nieuwe vorm van wetticisme; in plaats daarvan moet die een eind maken aan alle wetticisme. Wetticisme zoals de Farizeeën die beoefenden, zal altijd falen, niet omdat die te strikt zou zijn, maar omdat die niet strikt genoeg is.
Philip Yancey


Terug naar de overzichtspagina