Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

Matteüs 5:8

Overdenken

Wil jij gelukkig zijn? Dat is de vraag die steeds meeklinkt als we luisteren naar de acht uitspraken waarmee Jezus de Bergrede begint. Steeds opnieuw klinkt dat woord: Gelukkig! Wil jij gelukkig zijn? Dan komt ook je hart ter sprake: God verandert mensen van binnenuit. Het gaat erom dat je een zuiver hart hebt. Dat je niks verbergt voor God en voor mensen. Dat je oprecht bent. Dat je echt bent. Dat er geen leugens zijn in je leven en dat je je niet anders voordoet dan je bent. Wat bijzonder dat Jezus zegt dat je zo God zult zien. Je kunt hem frank en vrij in de ogen kijken. En hij ziet jou. En hij kijkt. Vol liefde. Naar jou.

Bidden

Heer Jezus, schep in mij een zuiver hart. Amen.

Reflecteren

Wat vind jij in je hart als je naar binnen kijkt?


Citaat over de Bergrede

Waarom zouden we de Bergrede bestuderen? Waarom zouden we proberen zo te leven? Derde reden: hoe meer we in ons leven de Bergrede in praktijk proberen te brengen, hoe meer zegen we zullen ervaren. Kijk naar de zegeningen of zaligprijzingen die worden beloofd aan hen die de Bergrede in praktijk brengen. De moeite met veel onderwijs over heiliging is dat het de Bergrede buiten beschouwing laat en ons vraag om heiliging te ervaren. Dat is niet de Bijbelse methode. Als je kracht in je leven wilt ervaren en gezegend wilt worden, ga dan rechtstreeks naar de Bergrede. Leef die Bergrede en breng haar in praktijk en geef je zelf aan de Bergrede. En als je dat doet, dan zullen de beloofde zegeningen komen.
Martin Lloyd-Jones


Terug naar de overzichtspagina