Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Matteüs 5:9

Overdenken

We leven in een wereld vol ruzie en geweld. Er zijn oorlogen. Mensen staan elkaar naar het leven. En wat is er veel kapot in relaties. Soms zou je denken dat het niet anders kan. Maar Jezus laat zien dat het wel anders kan. Middenin het gebroken en geschonden leven kunnen we tekens oprichten van een betere wereld. Hoe? Door vrede te stichten. Door te zoeken naar vrede waar ruzie en onenigheid is. Door iemand te zijn en steeds meer te worden die bekend staat als vredestichter. Dan word je genoemd: kind van God. Kind van de Vader van de vrede. Zo Vader, zo kind.

Bidden

Heer Jezus, vredevorst, blaas uw vrede over mij heen en maak me door uw Geest een vredestichter. Amen.

Reflecteren

In welke situatie kun jij vandaag vredestichter zijn?


Citaat over de Bergrede

Waarom zouden we de Bergrede bestuderen? Waarom zouden we proberen zo te leven? Vierde reden: het is de beste manier van evangeliseren. De wereld van vandaag is op zoek naar, ja heeft dringend nodig, echte christenen. Ik word niet moe te benadrukken dat de kerk vandaag de dag niet bezig moet zijn met het organiseren van missionaire campagnes om mensen van buiten te trekken, maar zelf moet beginnen met het leven van het christelijke leven. Als de kerk dat zou doen, zouden mannen en vrouwen in grote getale onze kerkgebouwen binnenkomen. Ze zouden zeggen: ‘Wat is hiervan het geheim?’
Martin Lloyd-Jones


Terug naar de overzichtspagina