Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Matteüs 5:10

Overdenken

Van de acht gelukkigprijzingen is dit de laatste. Opnieuw spreekt Jezus over de belofte van het koninkrijk van de hemel. Want dat is waar het Jezus uiteindelijk om gaat: die betere wereld, die nieuwe wereld van God die vorm krijgt hier op aarde. Maar leven op die aarde als volgeling van Jezus is niet zonder lijden. Dat gaat niet over lijden door ziekte en dood en andere tegenslagen. Maar om lijden dat te maken heeft met de keuze om Jezus te volgen. Wie Jezus volgt, zal vervolgd worden. Want doen wat God wil, dat neemt niet iedereen je in dank af. Dat kan als gevolg hebben dat mensen je gevaarlijk vinden en een hekel aan je krijgen. Maar juist dan zal Jezus dichtbij je zijn.

Bidden

Heer Jezus, help mij en al uw kinderen vervolging te verdragen als uw goedheid in ons stuit op slechtheid van andere mensen. Amen.

Reflecteren

Waarin merk jij dat Jezus volgen vervolging met zich mee brengt?


Citaat over de Bergrede

Jezus kwam, leefde, stierf en stond weer op en zond de heilige Geest zodat jij en ik de Bergrede zouden kunnen leven! Zeg dus niet dat we niks met de Bergrede hebben te maken! Als we allemaal maar de Bergrede zouden leven, zouden mensen weten dat er kracht is in het christelijke evangelie. De mensen zouden weten dat het iets levends is. En ze zouden naar niets anders meer willen zoeken. Ze zouden zeggen: ‘Hier is het!’ En als je de geschiedenis van de kerk leest, zul je ontdekken dat altijd wanneer mannen en vrouwen de Bergrede serieus namen en zichzelf ermee confronteerden er een echte opwekking kwam. Moge God ons de genade geven om ons ernstig, eerlijk en biddend te confronteren met de Bergrede zodat we er levende voorbeelden van worden, voorbeelden van het grootse onderwijs van Jezus.
Martin Lloyd-Jones


Terug naar de overzichtspagina