Hieronder vind je nog wat extra handreikingen om na afloop van de online gebedsviering zelf alleen of met anderen in een online ruimte (als Google Meet of Zoom) verder te bidden


zondag 24 januari
Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (15:11)

 • Neem nog wat meer tijd van gebed voor deze punten:
 1. vergeving voor onze uitputtende omgang met Gods schepping
 2. Herstel van het klimaat en een duurzame levensstijl
 3. verzoening in alle relaties
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Luister – nu de Week van Gebed is afgelopen – nog een keer naar de voorlezing van Johannes 15:1-17. Welke zin neem je de komende tijd mee in je hart als manier om te blijven in Jezus?

zaterdag 23 januari
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. (15:5)

 • Neem nog wat meer tijd van gebed voor deze punten:
 1. je eigen woonplaats, stad of dorp
 2. het samenwerken en samen optrekken van verschillende kerken en geloofsgemeenschappen
 3. jezelf, dat je diversiteit onder christenen omarmt
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 • Hoe ben jij bezig met ‘blijven in Christus’? Hoe kun je daarin groeien?
 • Bekijk deze foto en verwoord wat je opvalt:

vrijdag 22 januari
Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. (15:16b)

 • Neem nog wat meer tijd van gebed voor deze punten:
 1. wie leven in armoede om Gods zorg
 2. onszelf dat we bereid zijn om te delen en niet bang zijn voor tekort
 3. wie op de vlucht zijn en voor daklozen
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 • Zeg deze woorden een paar keer hardop als uitdrukking van je verlangen: “Jezus, U hebt mij opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht”.
 • Lees en overdenk Psalm 1.
 • Ter inspiratie: een luisterpreek over op weg gaan en vrucht dragen.

donderdag 21 januari
Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. (15:3)

 1. de voortgang van het wereldwijde bijbelvertaalwerk
 2. wie pijn en onrecht ervaren of ander lijden ervaren
 3. groei in het luisteren naar Gods stem door bijbel te lezen
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Welk bijbelwoord wil jij de komende dag jouw reinigende inspiratiebron laten zijn?
 • Bid de zaligsprekingen (Matteüs 5:3-10) als woorden die je rein maken.

woensdag 20 januari
Ik noem jullie geen slaven meer; vrienden noem ik jullie. (15:15)

 1. christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof
 2. vaders en moeders, dat zij Gods beeld mogen laten zien aan hun kinderen
 3. president Joe Biden en vrede in Amerika
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dinsdag 19 januari
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. (15:12)

 1. je geloofsgemeenschap, dat we elkaar daar dienen
 2. vergeving van onze verdeeldheid en ons tekortschieten in liefde
 3. liefde en vrede in de wereld
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Van wie ervaar jij momenteel veel liefde?
 • Op welke manier wil jij Gods liefde vandaag of morgen uitdelen?

maandag 18 januari
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. (15:4a)

 1. jezelf, dat je in Christus blijft en vrucht draagt
 2. mensen in je omgeving, dat ze vruchten plukken van jouw verbondenheid met Christus
 3. groei in de vrucht van de Geest
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Hoe ben jij bezig met ‘blijven in Christus’?
 • Luister nog eens naar de voorlezing van Johannes 15:1-17:

zondag 17 januari
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. (15:16a)

 • Luister samen naar de voorlezing van Johannes 15:1-17:
 • Neem nog wat meer tijd van gebed voor deze punten:
 1. wie Gods liefde nog niet kennen
 2. wie getuigen van Jezus’ liefde
 3. evangelisatie en zending
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Deel met elkaar: Hoe heb jij Gods liefde leren kennen?
 • Welke naam wil jij noemen van iemand die Gods liefde nog niet kent?