Onderaan deze pagina vind je de podcast en extra input.


Reflectie: Uw

Jezus leert ons bidden. Hij waarschuwt voor een veelheid aan woorden. Tegelijk reikt hij wel een aantal zinnen aan. ‘Probeer het hier eens mee. Laat deze zinnen eens op je inwerken. Laat ze je leidraad zijn als je bidt.’

Als je het Onze Vader veel hebt horen afraffelen, of misschien zelf ook wel vaak hebt afgeraffeld, is het nog een hele uitdaging om deze zinnen en woorden opnieuw tot echt gebed te maken. Maar het kan wel. En het is ook een mooie weg om te gaan. Want niemand minder dan Jezus zelf nodigt je uit om dit gebed te bidden.

“Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.”

Het mooie van dit gebed vind ik in elk geval dit: dat ik het nooit in mijn eentje bid. Ook al ben ik alleen. Want zodra ik ‘onze’ Vader zeg, zijn er al anderen die meebidden. Dit is niet mijn gebed, dit is ons gebed. God is niet mijn Vader (dat ook wel), God is onze Vader.

En zodra ik dat zie, dat het niet om mij gaat maar om ons, leer ik direct nog iets. Want het gaat zelfs niet om mij en niet om ons maar om hem. Om de Vader. Om God. Om de schepper.

Uw naam. Niet mijn naam. Niet onze naam.
Uw koninkrijk. Niet mijn koninkrijk. Niet ons koninkrijk.
Uw wil. Niet mijn wil. Niet onze wil.

Het Onze vader bidden betekent ervoor kiezen radicaal op God geconcentreerd te raken. Hij is God. Niet ik. Niet wij. Gelukkig niet. Hij is God op aarde zoals in de hemel.


Praktijk: Acrostichon

Als je het haiku-gebed hebt leren kennen, wil je vast ook wel kennis maken met het acrostichon-gebed.

Een acrostichon, ook wel lettervers of naamdicht genoemd, is een gedicht waarvan de eerste letters van de zinnen een woord vormen. In de bijbel komen een paar psalmen voor die op de manier van een acrostichon zijn opgebouwd. Daarbij vormen de letters van het hebreeuwse alfabet de leidraad (bijvoorbeeld Psalm 9, 10, 25 en 119).

Het acrostichon-gebed werkt als volgt. Je laat je eerst inspireren door een bijbelgedeelte. Bijvoorbeeld enkele verzen uit Psalm 25:

“Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.”

Vervolgens zoek je naar het ene woord dat jou bij het lezen en herlezen het meest raakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn: ‘onderricht’. Omdat je erdoor getroffen wordt dat de dichter van de psalm dat zo verlangend aan God vraagt: ‘Onderricht mij!’

Dat ene woord reikt dan de letters aan waarmee je een acrostichon-gebed gaat schrijven. Dat gebed kan uit steeds een los woord of uit heel korte zinnen bestaan, die dus met de achtereenvolgende letters van dat woord beginnen. Daarbij kun je verwerken wat er in het geheel van de tekst staat, die je op je in hebt laten werken. Bijvoorbeeld zo:

Onderricht mij, Heer!
Nieuwe dingen wil ik horen.
Dagelijks zie ik uit naar wat u wilt zeggen.
Elk moment heb ik uw wijsheid nodig.
Red mij, want u bent God.
Red mij, op u hoop ik.
Ik wil zo graag uw weg gaan.
Christus is mijn weg en waarheid.
Hem wil ik volgen.
Toon mij uw weg, Heer!


Gebed: Vrucht

Het onderstaande gebed heb ik al heel vaak gebeden. Ik weet zeker dat het een goed gebed is. Want het is een bijbels gebed en het helpt me om verbinding te maken met wat de Geest wil geven.

Wat wil de Geest geven? Dat ik meer op Jezus ga lijken. Want de vrucht van de Geest uit Galaten 5 is eigenlijk een profielfoto van Jezus. Zo ziet hij eruit. Dit is zijn karakter. En het is het verlangen van de Geest om dat karakter ook in mij zichtbaar te maken. En in jou.

Dat is nog een heel proces. Het gaat niet van de ene op de andere dag. Dat is met alle vruchten zo: die rijpen langzaam. Maar het gebed is hierin een belangrijke kracht. Dus bid maar dagelijks om de vrucht van de Geest. Dat kun je zo doen:

Heer Jezus Christus,
uw liefde in mij,
uw vreugde in mij,
uw vrede in mij,
door uw Geest!

Heer Jezus Christus,
uw geduld in mij,
uw vriendelijkheid in mij,
uw goedheid in mij,
door uw Geest!

Heer Jezus Christus,
uw geloof in mij,
uw zachtmoedigheid in mij,
uw zelfbeheersing in mij,
door uw Geest!


Luister de podcast

De podcasts van ‘Zin in bidden’ worden gepubliceerd via het podcastkanaal ‘Tijd met Jezus’. Je kunt je ook abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app (bijvoorbeeld hier in Google Podcasts).

Extra

Reflectievragen

  1. Waarvan ben je het meest onder de indruk: Gods naam, Gods koninkrijk of Gods wil?
  2. In welk element van de vrucht van de Geest zou jij vooral willen groeien?

Een luisterlied: Wij worden stil

Elk bidden heeft de stilte nodig. Woorden worden krachtiger wanneer het ook stil is. Luister naar dit lied van de band Lev: ‘Wij worden stil’. Welke zin spreekt je speciaal aan?

Schrijf een acrostichon-gebed

Lees een Psalm of een ander bijbelgedeelte om je te laten inspireren. En neem dan tijd om één woord uit te kiezen en bij dat woord een acrostichon-gebed te schrijven

Als je het leuk vindt om dat gebed te delen, voel je vrij om je tekst dan te sturen naar: jos@levenindekerk.nl.


Hier vind je al het materiaal van deze online cursus bij elkaar op één pagina: Zin in bidden – de cursus in podcastvorm.

De podcasts van ‘Zin in bidden’ zijn ook terug te vinden op YouTube.