Onderaan deze pagina vind je extra input.

Reflectie: Koninkrijk

Jezus leert ons bidden. Maar dat geldt strikt genomen niet van deze woorden waarmee het Onze Vader meestal wordt afgesloten:

“Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.”

Deze woorden zijn er door de kerk aan toegevoegd. Wat mij betreft: een gouden greep. Want deze woorden vormen een krachtig en hoopvol slot van het gebed dat Jezus ons leerde. En ze onderstrepen iets wat de verborgen kern van het gebed vormt.

Dit is die kern: het koninkrijk van God. Het Onze Vader is een koninkrijksgebed. Het is door Jezus gegeven in het kader van de Bergrede, die een uitleg is over leven in het koninkrijk van God. En in de zin ‘laat uw koninkrijk komen’ klopt ten diepste het hart van dit gebed. Vandaar dat het zo mooi is dat de afsluiting daarop teruggrijpt:

“Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.”

Als je ervoor kiest om dit gebed te bidden, kies je ervoor mee te doen in de beweging van Gods koninrijk op aarde zoals in de hemel.

Gods koninkrijk. Daar draait alles om. Het is de kern en de inhoud van het evangelie als het goede nieuws van God. Het gaat om Gods nieuwe wereld die vanuit Gods toekomst aankomt in ons leven vandaag. Gods eeuwige macht en majesteit die ons bestaan nu al beginnen te kleuren. Dat is het koninkrijk van God.

Bidden is de taal van dat koninkrijk. Doe jij mee in dat koninkrijk? Laat je je al biddend meenemen in Gods nieuwe wereld? Wie zin in bidden krijgt, krijgt zin in Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel.


Praktijk: Meditatio

De tweede stap van de lectio divina is de meditatio (overdenken). Bij de eerste stap zul je vaak merken dat één woord of een zinsdeel speciaal je aandacht trekt. Je kunt ervoor kiezen om in het vervolg van het proces vooral bij dat woord of zinsdeel te blijven stilstaan.

In de meditatio gaat het erom dat je met je gevoel en je verstand verbinding maakt met datgene waar het in de tekstwoorden over gaat. Hier wordt het persoonlijk gemaakt. Wat doet het mij? Wat betekent het in mijn dagelijkse leven? Vind ik het mooi, of juist moeilijk? Welke gedachten, gevoelens en beelden worden er opgeroepen? Gaan er ook andere bijbelgedeelten meeklinken?

Je neemt dus rustig de tijd om de tekst te overdenken en om te merken wat er bij je naar boven komt.

“Jullie hebben niet mij uitgekozen,
maar ik jullie,
en ik heb jullie opgedragen
om op weg te gaan
en vrucht te dragen,
blijvende vrucht.”

Misschien word je in deze uitspraak getroffen door het feit dat Jezus jou persoonlijk heeft uitgekozen (zoals hij in de tijd van de bijbel die leerlingen persoonlijk uitkoos). Hij kent mij! Hij ziet mij! En het dringt misschien opnieuw tot je door dat het niet om jouw keuze gaat maar om die van Jezus. Dat kan je een gevoel van opluchting geven, bevrijding zelfs.

Als je vooral wordt getroffen door Jezus’ opdracht om op weg te gaan’, kan dat heel bemoedigend zijn. Ga maar! Ik ga met je mee! Maar het kan je ook in verwarring brengen. Maar welke weg dan? Hoe ziet die weg eruit? Kan ik die weg wel vinden? Wat is eigenlijk uw plan met mijn leven?

Laat deze gedachten en gevoelens er gewoon zijn. In het vertrouwen dat de Geest erbij is.


Gebed: Gelukkig

Wil jij gelukkig worden? Ik denk dat je daar ‘ja’ op antwoordt. Wil je dat Jezus je gelukkig maakt? Ik ga ervanuit dat je ook daar geen ‘nee’ tegen zegt. Toch is de manier waarop Jezus ons gelukkig wil maken misschien anders dan we zouden denken. Juist daarom is het zo belangrijk om daar al biddend mee bezig te zijn.

Toen Jezus zijn leerlingen begon te vertellen hoe God koninkrijk, hoe Gods nieuwe wereld eruit zag, begon hij met acht gelukkigprijzingen. Hieronder vind je ze.

Acht gelukkigprijzingen. Acht keer het echte geluk. Een soort van achtvoudig pad om te gaan samen met Jezus. Al biddend. Op zoek naar het geluk, omdat Jezus jou gevonden heeft.

“Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.”


Extra

Reflectievragen

  1. Waar zie jij het koninkrijk van God terug in je eigen leven?
  2. Welke van de acht gelukkigprijzingen spreekt je op dit moment het meeste aan?

Over de gelukkigprijzingen: een podcast

In 2018 gaf ik een cursus over de Bergrede. Via onderstaande podcast kun je luisteren naar het gedeelte van die cursus dat gaat over de gelukkigprijzingen.

Klik hier voor alle (verschenen) podcasts