Onderaan deze pagina vind je de podcast en extra input.


Reflectie: Geest

We kunnen niet spreken over bidden zonder te spreken over de Geest. De heilige Geest is God die dichtbij ons komt. De heilige Geest is God die in ons woont.

Paulus schrijf over hem in zijn brief aan de Romeinen iets heel bijzonders. Lees eens de volgende passage (Romeinen 8 in de Bijbel in Gewone Taal):

“De heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. Wij weten niet welke bedoeling God heeft met ons lijden. En we weten daarom niet wat we moeten bidden. Maar de heilige Geest zelf bidt voor ons, beter dan een mens het ooit zou kunnen. Zo smeekt hij God om ons te helpen. God weet hoe wij van binnen zijn. Hij weet wat de Geest hem namens ons vraagt. Want het is zijn eigen Geest die voor ons bidt.”

Hoe mooi is dat: de heilige Geest die zelf voor ons bidt. Hij kan het beter dan we het zelf kunnen, beter dan wie dan ook. Juist als je het moeilijk hebt, als je pijn en verdriet ervaart, als je niet weet hoe het verder moet, juist dan ontbreken je vaak ook de woorden. Je hebt geen woorden meer. Weet niet wat je moet bidden. Wat is toch Gods bedoeling met al dat lijden?

Juist dan is het zo ontroerend mooi en goed om te weten dat de Geest in jou bidt. Hij weet wat er is en wat je nodig hebt. Hij brengt het bij God. Jouw zwijgen, jouw geen woorden kunnen vinden – het is de ruimte die de Geest inneemt om het van je over te nemen.

“De heilige Geest zelf bidt voor ons,
beter dan een mens het ooit zou kunnen.”


Praktijk: Werken

Bid en werk. Dat is een bekende slogan uit de traditie van het klooster. ‘Ora et labora’. Het is een heel belangrijke regel voor monniken in de Benedictijnse traditie. Maar ook veel andere christenen spreekt deze regel sterk aan. Want je proeft erin dat het gaat om een belangrijk evenwicht tussen die twee.

Bidden gaat over tot rust komen, stil worden en je in alles afhankelijk weten van God. En werken gaat over de handen uit de mouwen steken (in de traditie van het klooster gaat het ook echt over handenarbeid), aan de slag gaan en dingen doen.

Toch verdient het overweging die twee wat dichterbij elkaar te houden. In deze cursus over bidden wil ik daarom ook de suggestie doen dat je al je werk biddend kunt doen. Nog wat sterker gezegd: ook je dagelijkse werk is een vorm van gebed.

Je kunt hierbij denken aan een uitspraak van Paulus (Kolossenzen 3:17):

“Doe alles wat u zegt of doet
in de naam van de Heer Jezus,
terwijl u God, de Vader, dankt door hem.”

Alles wat we doen in de naam van Jezus en tot eer van God. Dat is: werk als gebed, werk als aanbidding.

Hierbij is het belangrijk om je te oefenen in aandachtigheid: aandachtig je werk doen, met je volle aandacht erbij, zorgvuldig en betrokken. Niet afraffelen dus of gedachteloos ermee bezig zijn. Maar vol aandacht, wat het werk ook is dat je doet.

Bidden is ook: je werk doen voor God, aandachtig erbij betrokken omdat de Heer ook aandachtig betrokken is bij alles wat jij doet.


Gebed: Overgave

Charles de Foucauld (1858-1916) was een Godzoeker. Het geloof van deze priester, monnik en kluizenaar draaide rond het verborgen leven van Christus, die liefde is. Hij zei eens: “De liefde van God, de liefde van de mensen, dat is mijn hele leven, en dat zal ook mijn hele leven blijven, hoop ik!”

Het volgende gebed zal je helpen om deze liefde steeds meer te zien en te ervaren en je eraan over te geven.

“Ik verlaat mij op u,
doe met mij wat u goedvindt.
Wat u ook met mij doen wilt,
ik dank u.

Tot alles ben ik bereid,
alles aanvaard ik,
als uw wil maar geschiedt in mij
en in al uw schepselen:
niets anders verlang ik, mijn God.

Ik leg mijn ziel in uw handen,
ik geef ze aan u, mijn God,
met heel de liefde van mijn hart,
omdat ik u bemin,
omdat het voor mij een noodzaak
van liefde is mij te geven,
mij zonder voorbehoud op u te verlaten,
met een oneindig vertrouwen:
want u bent mijn Vader.”


Luister de podcast

De podcasts van ‘Zin in bidden’ worden gepubliceerd via het podcastkanaal ‘Tijd met Jezus’. Je kunt je ook abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app (bijvoorbeeld hier in Google Podcasts).

Extra

Reflectievragen

  1. Welke rol speelt de heilige Geest in jouw gebedsleven?
  2. Hoe verbind jij in je leven bidden en werken?

Het PAPA-gebed: drie preeksamenvattingen

Zou je kennis willen maken met het PAPA-gebed? Dat is een gebedsvorm waarin die rode stip voorkomt uit een van de eerdere afleveringen van deze cursus. Hieronder kun je drie preeksamenvattingen downloaden van preken die ik begin 2014 heb gehouden in de Plantagekerk in Zwolle:

Heer, hier bevind ik mij (Psalm 51:19) (5 januari 2014)

Heer, u wil ik leren kennen (Psalm 62:9) (12 januari 2014)

Onophoudelijk bidden… (1 Tessalonicenzen 5:17) (26 januari 2014)


Hier vind je al het materiaal van deze online cursus bij elkaar op één pagina: Zin in bidden – de cursus in podcastvorm.

De podcasts van ‘Zin in bidden’ zijn ook terug te vinden op YouTube.