Onderaan deze pagina vind je de podcast en extra input.


Reflectie: Zin

Zin in bidden. Het is mooi als je dat hebt of weer krijgt: zin in bidden. Omdat bidden iets kostbaars is voor mensen die willen leven met God.

Maar heeft bidden wel zin? Die vraag is altijd actueel. Want er zijn zoveel gebeden die geen enkel effect lijken te hebben. Luistert God wel? Doet hij wel iets met onze gebeden? Waarom zou ik bidden als God toch vaak of zelfs meestal niets aan de situatie lijkt te doen?

Ik heb geen goed antwoord op die vragen. Eén ding weet ik wel. Dat God zegt: ‘Bid’.

En ik heb nog iets ontdekt wat me wel wat verder helpt als deze vragen me verlegen maken. Want de vragen gaan er ten diepste vanuit dat God moet veranderen door mijn bidden. God moet iets anders gaan doen dan hij tot nu toe gedaan heeft. God moet genezen. God moet geven.

Maar misschien gaat bidden wel niet allereerst over Gód die verandert maar over bídders die veranderen. Misschien moet gebed niet allereerst iets met God doen maar met mij.

Want bidden is de weg waarop je leert om je van jezelf af te keren naar God toe. Het doel van bidden is niet dat ik Gods aandacht op mij richt, maar dat ik mijn aandacht richt op God.

Het doel van bidden is niet dat God verandert, maar dat ik verander.

En juist die gedachte helpt mij als ik nadenk over (en ook vastloop in) vragen rond gebedsverhoring. Ik krijg weer zin in bidden als de zin van bidden vooral is: dat ik verander door me op God te richten.


Praktijk: Jezusruimte

De uitdrukking Jezusruimte kwam ik een keer tegen als de titel van een boek. En het woord sprak me direct aan.

Jezus: een mooiere naam is er niet.
Ruimte: wat heerlijk als die er is.

En er klinken voor mij twee psalmcitaten mee (uit Psalm 118 en 119):

“In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’
En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.”

“Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden,
want u geeft mij ruimte.”

De Jezusruimte is overal daar waar ik me bewust richt op de aanwezigheid van Jezus die me in de ruimte zet. Elke ruimte kan zo Jezusruimte worden. En er zijn talloze manieren om die Jezusruimte binnen te gaan: een bijbelwoord, een icoon, de natuur, enkel de naam van Jezus, het zien van een kruis.

Voor mijzelf is dit belangrijk geworden: overal waar ik ben (maar ik vergeet het ook heel snel weer) me realiseren dat ik in de Jezusruimte ben. Paulus gebruikt in zijn brieven vaak de uitdrukking ‘in Christus’. Dat is voor mij ook een toegangsweg tot die Jezusruimte.

Ruimte. Wat verlang ik ernaar. Want het gaat er vaak zo bekrompen aan toe. Ook in mijn eigen leven en mijn eigen binnenste. Ruimte. Het staat tegenover gebondenheid, krapte, benauwdheid. Ruimte.

Hij gaf mij ruimte.
U geeft mij ruimte.

Ik wens je toe dat bidden voor jou ook mag worden: altijd weer de Jezusruimte binnengaan. Koester dat woord: ‘Jezusruimte’. Geniet van de werkelijkheid ervan: Jezus die je liefdevol en genadig ruimte geeft, en je welkom heet in zijn omhelzing.


Gebed: Instrument

Franciscus van Assisi leefde in de twaalfde eeuw en was de stichter van de kloosterorde van de Franciscanen. Een van zijn bekendste gebeden is het waard om een plek te krijgen in jouw gebedsleven.

Het bidden van dit gebed zal door de Geest gebruikt worden om van jou en mij steeds meer vredestichters te maken. Mensen die iets te geven hebben.

“Heer,
maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt,
laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst,
laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,
laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt,
laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt,
laat me licht ontsteken.

Maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden,
als wel om te troosten;
om begrepen te worden
als wel om te begrijpen;
om bemind te worden
als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren
door te sterven.”


Luister de podcast

De podcasts van ‘Zin in bidden’ worden gepubliceerd via het podcastkanaal ‘Tijd met Jezus’. Je kunt je ook abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app (bijvoorbeeld hier in Google Podcasts).

Extra

Podcast – De Jezusruimte: wat is dat?

Als je wat meer wilt horen over de Jezusruimte en de betekenis daarvan, dan kun je luisteren naar deze podcast:

Een luisterlied: Ruimte voor U

Een prachtig lied van de band Sela over ruimte:


Hier vind je al het materiaal van deze online cursus bij elkaar op één pagina: Zin in bidden – de cursus in podcastvorm.

De podcasts van ‘Zin in bidden’ zijn ook terug te vinden op YouTube.