Onderaan deze pagina vind je extra input.

Reflectie: Zoeken

Bidden is zoeken. In de psalmen, een boek vol gebeden in de bijbel, gaat het over dat zoeken. Bijvoorbeeld in Psalm 27 vers 8.

“Mijn hart zegt u na:
‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken.”

Bidden is zoeken. Het lijkt er vaak op dat bidders mensen zijn die al gevonden hebben. Ze weten hoe je dat moet doen: bidden. Ze weten wat ze moeten zeggen, wat ze moeten doen. Ze kennen God.

Maar is dat allemaal zo? Heel vaak niet. Want bidden is niet weten en gevonden hebben, maar eerder zoeken. Een zoektocht van mensen die al wel gevonden zijn. Ja, dat geloof ik wel. We zijn al gevonden, door God. Maar aan onze kant is er vooral het zoeken: niet weten, niet kunnen vinden, ontdekkingen doen, verrast worden.

Het is niet het zoeken dat we kennen van het googelen. Als je een zoekopdracht geeft, levert dat altijd zoekresultaten op, daar kun je behoorlijk zeker van zijn. Hoewel het misschien niet altijd de goede zoekresultaten zijn.

Maar het bidden als zoeken is een veel onzekerder beweging. Je gaat richting God, maar of je hem ook vindt? Zoeken gaat over zekerheden achterlaten. Een zoeker is nooit zeker van zijn zaak. Zoeken is: tasten, proberen, speuren, onderzoeken.

Dus als je je als bidder – of als iemand die weer zin in bidden wil krijgen – onzeker voelt en zoekend, dan ben je aardig op weg.

“Mijn hart zegt u na:
‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken.”


Praktijk: Schietgebed

Je kent de uitdruking waarschijnlijk wel: even een schietgebedje doen. Daar wordt een heel kort gebed mee bedoeld, één zin maar. Vaak welt zo’n schietgebed spontaan in je op. Bijvoorbeeld als je op de fiets zit, een wandeling in de natuur maakt of op het punt staat om iets moeilijks te doen.

‘Heer, wat bent u goed!’
‘God, help me alstublieft.’
‘Schepper, wat hebt u alles toch mooi gemaakt.’
‘Jezus, wees me nabij.’

Op elk moment van de dag of de nacht kun je zo’n schietgebed bidden. Een korte maar krachtige aanroeping van de God die altijd bij je is.

Misschien ben je het allang gewend om dat te doen. Ga daar dan mee door. Misschien ben je er niet zo aan gewend. Dan hoop ik dat je vanaf nu de vrijmoedigheid voelt om ook schietgebedjes een plek te geven in je leven met God.

Het kan ook mooi zijn om de bewoording van zo’n schietgebedje niet aan het moment over te laten, maar een paar bijbelse gebedszinnen te kiezen waar je mee vertrouwd raakt. Dan kun je als je iets tegen God wilt zeggen gebruik maken van zo’n zin. Een paar voorbeelden uit verschillende psalmen:

“Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van hem blijf ik alles verwachten.”
(Psalm 62:6)

“Schep, o God, een zuiver hart in mij.”
(Psalm 51:12a)

“Ik vertrouw op uw liefde.”
(Psalm 13:6a)

“U bent mijn Heer, mijn geluk,
niemand gaat u te boven.”
(Psalm 16:2)

“Heer, hoog als de hemel is uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw.”
(Psalm 108:5)


Gebed: Woorden

Psalm 119 is de langste uit het Psalmenboek. Het is een gebed. Een lang gebed dus. Een veelheid aan woorden. Staat dat toch niet haaks op wat Jezus later zei: ‘Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden’?

Hoe dan ook, Psalm 119 is een intens gebed. De bidder wil in die veelheid van woorden maar één ding: Gods woord. Want dat woord wijst de weg naar het leven, de weg naar het licht.

Van de 22 coupletten die Psalm 119 telt, reik ik er één aan (vers 129-136). Om biddend te lezen en te proeven. Om mediterend te bidden en je verlangen naar woorden van God te voeden. De woorden die geboden zijn, richtlijnen, regels, wet – allemaal gericht op het goede leven met God.

“Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder,
daarom volg ik ze met heel mijn hart.
Als uw woorden opengaan, is er licht
en inzicht voor de eenvoudigen.
Dorstig opent zich mijn mond,
zo hunker ik naar uw geboden.
Keer u tot mij en wees mij genadig,
dat is het voorrecht van wie uw naam bemint.
Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd,
lever mij niet uit aan de macht van het kwaad,
verlos mij van de onderdrukking van mensen,
en ik zal mij houden aan uw regels.
Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
onderwijs uw dienaar in uw wetten.
Beken van tranen vloeien uit mijn ogen,
want uw wet wordt niet onderhouden.”


Extra

Reflectievragen

  1. “Bidden is niet weten en gevonden hebben, maar eerder zoeken. Een zoektocht van mensen die al wel gevonden zijn.” Sta eens wat tijd stil bij deze gedachte: ‘Ik zoek omdat ik gevonden ben.’
  2. In het onderdeel ‘Praktijk: Schietgebed’ vind je meerdere voorbeelden van gebedszinnen die als ‘schietgebed’ dienst kunnen doen. Zit er één bij die je uit kunt kiezen om wat langer met je mee te laten gaan?

Een luisterlied: Geen woord teveel

Psalm 119 is een lange Psalm. Er is een berijmde versie van deze Psalm gemaakt voor Psalmen voor Nu: ‘Geen woord teveel’. Duurt twintig minuten. Dat is voor een lied best lang. Misschien toch mooi om er eens voor te gaan zitten en de Psalm helemaal te beluisteren met aandacht voor alle woorden en zinnen.

Klik hier voor alle (verschenen) podcasts